วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.ผ่าตัดต้อกระจกที่ตกค้างให้หมดปี 60

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ปัญหาตาบอดจากโรคต้อกระจกพบมากในผู้สูงอายุ ร้อยละ 51 และผลสำรวจของ รพ.เมตตาประชารักษ์ ปี พ.ศ.2556 พบว่า ผู้สูงอายุที่ตาบอดจากต้อกระจกยังคงตกค้างอีกประมาณ 65,000 คน เป็นปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงได้จัดทำโครงการ “สาธารณสุขรวมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน” ผ่าตัดเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียมฟรีให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 62,330 ราย ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60,000 ราย โดยตั้งเป้าผ่าตัดผู้ป่วยตาต้อกระจกที่ตกค้างให้หมดภายในปี 2560 และลดอัตราตาบอดให้ได้ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด คือไม่เกินร้อยละ 0.5 นอกจากนี้ยังจัดโครงการ “เด็กไทยสายตาดีเพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้” และขยายผลในนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 ด้วย.

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ปัญหาตาบอดจากโรคต้อกระจกพบมากในผู้สูงอายุ ร้อยละ 51 และผลสำรวจของ รพ.เมตตาประชารักษ์ ปี พ.ศ.2556 14 พ.ย. 2559 00:25 14 พ.ย. 2559 00:25 ไทยรัฐ