วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กฐินพระราชทาน ร.9 ผืนสุดท้ายกำแพงเพชร ทอดถวายวัดคูยาง ได้ปัจจัย3.6ล้าน

บริษัทสิงห์โตทองไร้ซ์ นำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผืนสุดท้ายของจังหวัด ทอดถวายที่วัดคูยาง เมืองกำแพงเพชร พร้อมปัจจัยยอดกฐินพระราชทาน กว่า 3 ล้าน 6 แสนบาท...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานบริษัทสิงห์โตทองไร้ซ์ เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2559 ไปทอดถวายที่วัดคูยาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการ และประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก เนื่องจากผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นผืนสุดท้ายในรัชกาลที่ 9 ของจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อถึงเวลาตามกำหนดการ นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ได้ถวายความเคารพ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าโต๊ะหมู่บูชาพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ เข้าไปยังด้านในพระอุโบสถ นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประเคนถวายแด่พระราชสารโมลี เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ฝ่ายธรรมยุติ เจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง จากนั้นนายมนต์ชัย กล่าวถวายผ้ากฐินพระราชทาน ถวายเครื่องบริวารกฐินแด่พระสงฆ์

พระสงฆ์ทำพิธี อัป ปะ โลก นะ กรรม มอบผ้ากฐินพระราชทาน ให้พระธรรมภาณพิลาส เจ้าอาวาสวัดคูยาง เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ครองผ้าพระกฐินพระราชทาน ผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องบริวารกฐินและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ปวารณาปัจจัยบำรุงวัด และปัจจัยถวายพระภิกษุสามเณร พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี โดยมียอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นจำนวนเงิน 3,685,832 บาท

สำหรับวัดคูยางแห่งนี้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2515 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯเยือนจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่สอง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรฯ เป็นการเสด็จมาบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ ครั้งนั้นพระองค์ท่านทรงถวายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการก่อสร้างพระอุโบสถ เป็นเงิน 60,000 บาท 

ต่อมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. มาประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถด้านหน้า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2524 และพระราชทานนามพระพุทธรูปประธาน ซึ่งหล่อแบบศิลปะสุโขทัย หมวดกำแพงเพชร ขนาดหน้าตักกว้าง 6 ศอก 9 นิ้ว ว่า พระพุทธวชิรปราการ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2527.
บริษัทสิงห์โตทองไร้ซ์ นำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผืนสุดท้ายของจังหวัด ทอดถวายที่วัดคูยาง เมืองกำแพงเพชร พร้อมปัจจัยยอดกฐินพระราชทาน กว่า 3 ล้าน 6 แสนบาท... 13 พ.ย. 2559 14:55 13 พ.ย. 2559 16:41 ไทยรัฐ