วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าฯ สตง.สั่งเช็ก อปท.เชียงราย หลังมีกลิ่นทุจริตเบิกค่าโอที

ผู้ว่าฯ สตง.สั่งตรวจสอบ อปท.เชียงราย หลังพบกลิ่นตุทุจริตเบิกค่าล่วงเวลา ชี้หากผิดจริง เล็งยื่นสถาบันพระปกเกล้าฯ ริบคืนเงินรางวัล-โล่ประกาศเกียรติคุณ

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 59 นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จ.เชียงราย ตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดินขอองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ที่ได้รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2559 โดยมีการแจกรางวัลที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ในงานการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า แต่ล่าสุดได้รับการร้องเรียนว่า อปท.บางแห่งที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เมื่อประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา สตง.ได้ชี้มูลความผิดตามมาตรา 46 พ.ร.บ.ตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องจากตรวจสอบทุจริตการเบิกค่าล่วงเวลา ทั้งนี้ หากพบว่ามีข้อเท็จจริงปรากฏ สตง.จะทำหนังสือทักท้วงถึงสถาบันพระปกเกล้า ให้ทบทวนการแจกรางวัล ซึ่งมีทั้งโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวนมาก

นายพิศิษฐ์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ สตง.ในส่วนกลางได้รับเชิญจากสถาบันพระปกเกล้า ให้ทำหน้าที่กรรมการประเมินคุณภาพของ อปท. แต่ยอมรับว่าในการทำหน้าที่มีการตั้งเงื่อนไขหลายประการ เพื่อให้ อปท.บางแห่งผ่านการประเมิน และเชื่อว่าผู้บริหารสถาบันและกรรมการบางส่วน พยายามจะแจกรางวัลประจำปีให้ได้ตามเป้าหมาย แม้บางเงื่อนไขมีการทักท้วงจาก สตง.ที่สำคัญยังมีปัญหาจาการติดตามตรวจสอบกรณีที่ อปท.บางแห่งใน จ.ตรัง ได้รับเงินรางวัลกว่า 10 ล้านบาท แต่มีการนำงบประมาณไปใช้สร้างสนามกีฬา โดยไม่มีความคุ้มค่าแต่อย่างใด

รายงานงานข่าวจากคณะกรรมการประเมินรางวัลรายหนึ่ง ระบุว่า ในการประชุมเพื่อประเมินมีการทักท้วงแล้ว แต่ไม่ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการเสียงส่วนใหญ่ สำหรับ อปท.ที่ได้รับรางวัลไม่ควรมีปัญหาจากการชี้มูลการทุจริต แม้ว่าผลสรุปในการตรวจสอบจะยังไม่มีข้อยุติในภายหลัง

นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย อดีต สปช.ด้านปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า การแจกรางวัลดังกล่าว ต้องคำนึงถึงหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดี เน้นความโปร่งใส มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า หากมีการตรวจสอบพบคณะกรรมการต้องทักท้วง เนื่องจากรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้ามุ่งเน้นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล

ผู้ว่าฯ สตง.สั่งตรวจสอบ อปท.เชียงราย หลังพบกลิ่นตุทุจริตเบิกค่าล่วงเวลา ชี้หากผิดจริง เล็งยื่นสถาบันพระปกเกล้าฯ ริบคืนเงินรางวัล-โล่ประกาศเกียรติคุณ 13 พ.ย. 2559 11:09 13 พ.ย. 2559 12:53 ไทยรัฐ