วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพล ชี้กว่า 88% หนุน ทรัมป์ ขึ้นนั่งบริหารสหรัฐฯ ไปก่อน

โพล ชี้ชัดกว่า 88% หนุน ทรัมป์ ขึ้นนั่ง ปธน.บริหารประเทศสหรัฐอเมริกาไปก่อน เพราะมาจากประชาธิปไตยถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่ คนไทยส่วนใหญ่ กว่า 77% ระบุ รักประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ในขณะนี้ของไทย ไม่เห็นด้วยขึ้นเงิน นายกฯ ส.ส. ส.ว.

วันที่ 13 พ.ย. ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง ผลเลือกตั้งสหรัฐฯ สะท้อนความคิดไทย ประชาธิปไตยของไทย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,199 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 5-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 89.2 ติดตามข่าวสารการเมืองเป็นประจำทุกสัปดาห์ และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.8 ทราบข่าว นายโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 70.9 ทราบข่าวการก่อม็อบประท้วงของชาวอเมริกัน ต่อต้าน นายโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 57.2 ระบุ ไม่เสียความเชื่อมั่นต่อระบอบประชาธิปไตย แม้เห็นการชุมนุมประท้วง ต่อต้าน นายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่คนอเมริกันรวมตัวกันตามเมืองต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ร้อยละ 42.8 เสียความเชื่อมั่น

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.8 ระบุ ชาวอเมริกัน ควรให้โอกาส นายโดนัลด์ ทรัมป์ ทำงานไปก่อน เพราะ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งถูกต้องตามกฎหมายของระบอบประชาธิปไตย สหรัฐอเมริกา และคนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.9 ระบุ รักประชาธิปไตยที่ประเทศไทยเป็นอยู่ในเวลานี้ มากถึงมากที่สุด โดยส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 82.3 ระบุประเทศไทยควรเป็นประชาธิปไตยอย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ คสช. แต่ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อแนวคิดขึ้นเงินเดือนให้ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อป้องกันทุจริตคอร์รัปชันนั้น พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 60.3 ไม่เห็นด้วย ถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของเงินเดือนนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งกับ รัฐบาล และ คสช. ในการทำงานคุ้มค่ากับเงินเดือนที่ได้รับ พบว่าส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 61.3 ระบุว่า รัฐบาล และ คสช. ทำงานได้คุ้มค่ากับเงินเดือนที่ได้รับมากกว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ที่สำคัญคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.4 เห็นด้วยที่ว่า คนที่มาเป็นนักการเมือง ถ้ามีนิสัยขี้โกง ไม่ว่าขึ้นเงินเดือนให้เท่าไรก็โกง

โพล ชี้ชัดกว่า 88% หนุน ทรัมป์ ขึ้นนั่ง ปธน.บริหารประเทศสหรัฐอเมริกาไปก่อน เพราะมาจากประชาธิปไตยถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่ คนไทยส่วนใหญ่ กว่า 77% ระบุ รักประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ในขณะนี้ของไทย ไม่เห็นด้วยขึ้นเงิน นายกฯ ส.ส. ส.ว. 13 พ.ย. 2559 08:25 13 พ.ย. 2559 08:40 ไทยรัฐ