วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายอำเภอใหม่

โดย ซี.12

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายอำเภออำนวยการระดับสูงเกือบ 200 ราย ที่ออกมาก่อนหน้านี้ยังแยกประเภทจัดกลุ่มได้ไม่เรียบร้อยดี ก็มีออกมาอีกชุดใหญ่ 132 ราย เป็นนายอำเภออำนวยการระดับต้นที่เลื่อนขึ้นเป็นนายอำเภออำนวยการระดับสูง

แถมยังติดตามมาด้วยคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้จบจากโรงเรียนนายอำเภอที่รอคิวอยู่หลายปีดีดักแล้ว ให้ได้เข้าสู่ตำแหน่งนายอำเภอเป็นครั้งแรกในชีวิต

ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของข้าราชการฝ่ายปกครองที่ได้เป็น นายอำเภอ เสียที จะได้มีแรงใจในการทำงานรับใช้ประชาชนต่อไปจนถึงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดถ้ามีเวลาพอ

จึงขอรวบรัดตัดความข้ามขั้นตอนมาทำบันทึกถึง นายอำเภอใหม่ ที่กำลังจะไปรับหน้าที่ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 อีก 7 วันนับจากนี้

นอกจากเป็นภารกิจอันท้าทายของตัวเองแล้ว ยังเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่พี่น้องลูกเมียหรือสามีในกรณีที่เป็นนายอำเภอหญิงอีกด้วย

จากตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองหรือปลัดอาวุโสแต่เดิม หัวหน้ากลุ่มงานอื่นๆ จ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด 126 ราย จะได้ไปรักษาการในตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) เต็มตัวดังนี้

1.นายจรูญ วิริยะสังวร เป็นนายอำเภอพิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 2.นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี เป็นนายอำเภอโพนนาแก้ว สกลนคร 3.นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ เป็นนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 4.นายธนาคม กองเพียร เป็นนายอำเภอป่าติ้ว ยโสธร 5.นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย เป็นนายอำเภอหนองมะโม ชัยนาท 6.นายวิรัตน์ เธียรพจีกุล เป็นนายอำเภอราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 7.นายมานะ เทือกสุบรรณ เป็นนายอำเภอหาดสำราญ ตรัง 8.ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ เป็นนายอำเภอร่องคำ กาฬสินธุ์ 9.นายวรศิษย์ พุฒจีบ เป็นนายอำเภอเนินสง่า ชัยภูมิ 10.นายวันชัย ศรีวงษ์–ญาติดี เป็นนายอำเภอเขวาสินรินทร์ สุรินทร์

11.นายวีรวิทย์ โพธิ์เขียว เป็นนายอำเภอหนองโดน สระบุรี 12.นายสดุดี พุทธัง เป็นนายอำเภอปางศิลาทอง กำแพงเพชร 13.ว่าที่ร้อยตรีภูมิศักดิ์ ขำปู่ เป็นนายอำเภอสระใคร หนองคาย 14.นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน เป็นนายอำเภอภูกามยาว พะเยา 15.นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ เป็นนายอำเภอแคนดง บุรีรัมย์ 16.ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ เป็นนายอำเภอศรีณรงค์ สุรินทร์ 17.นางสาวศิริกัลยา กิจรักษา เป็นนายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 18.นายปกรณ์ สุริวรรณ เป็นนายอำเภอดอยหลวง เชียงราย 19.นายชัยเดช ปาละวงศ์ เป็นนายอำเภอนาหม่อม สงขลา 20.นายวีรรัตน์ ธีรมิตร เป็นนายอำเภอทรายมูล ยโสธร

21.นายกิตติ ชัยดรุณ เป็นนายอำเภอสองแคว น่าน 22.นายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม เป็นนายอำเภอเอราวัณ เลย 23.นายณรงค์ ชัยจำรัส เป็นนายอำเภอสระโบสถ์ ลพบุรี 24.นายวรัตม์ มาประณีต เป็นนายอำเภอสามโก้ อ่างทอง 25.นายสกุลไชย จูมทอง เป็นนายอำเภอทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 26.ร้อยโทธวัชชัย เห็มวัง เป็นนายอำเภอดอนจาน กาฬสินธุ์ 27.นายนพดล กีรติกรพิสุทธิ์ เป็นนายอำเภอศรีนครินทร์ พัทลุง 28.นายสุพงษวิณัย ชูยก เป็นนายอำเภอกะปง พังงา 29.นายสุรพร หมายเจริญ เป็นนายอำเภอเมยวดี ร้อยเอ็ด 30.สิบเอกภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ เป็นนายอำเภอภูหลวง เลย

บันทึกถึงนายอำเภอใหม่นี้ยังมีต่ออีก 2 วัน ด้วยความชื่นชมในความอดทนจนมีวันนี้.

“ซี.12”

13 พ.ย. 2559 07:33 13 พ.ย. 2559 07:33 ไทยรัฐ