วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดพิจารณา

วันนี้ (14 พ.ย.) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่มโพธิ์ทองของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยครบ1เดือน

แต่ความวิปโยคอาดูรของปวงประชา ชาวไทยไม่ได้ลดน้อยลงแม้แต่นิดเดียว

กลับยิ่งโศกเศร้าอาลัยท่วมท้นเป็นทวีคูณ

2 สัปดาห์ก่อน “แม่ลูกจันทร์” ได้กราบเรียนเสนอว่า รัฐบาลควรร่วมกับประชาชนชาวไทยก่อสร้าง “พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

และเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีให้ปรากฏสืบต่อไปชั่วนิรันดร์กาล

เหมือนที่ราษฎรไทยได้เคยร่วมกัน บริจาคเงินสมทบทุนสร้างพระบรมราชานุ สาวรีย์ “พระบรมรูปทรงม้า” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” “สมเด็จพระปิยมหาราช” เมื่อ 110 ปีที่ผ่านมา

“แม่ลูกจันทร์” มั่นใจว่าข้อเสนอนี้ มีพี่น้องประชาชนชาวไทยเห็นดีเห็นงามและอยากมีส่วนร่วมจัดสร้างพระบรมราชา นุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 กันอย่างพร้อมเพรียง

ถ้าหาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาเห็นสมควรเชื่อว่าโครงการก่อสร้าง “พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช” จะเดินหน้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

อนึ่ง มีผู้อ่านไทยรัฐร่วมเสนอความเห็นที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกหลายประเด็น

เช่น เสนอว่านอกจากสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 ให้ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว ควรมีโครงการขนาดใหญ่ที่ประชาชนชาวไทยร่วมใจน้อมเกล้าฯถวายเป็นอนุสรณ์ แด่สมเด็จพ่อของแผ่นดิน

ล่าสุด มีผู้อ่านเสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” มีพระราชดำริแก้ไขปัญหาน้ำไว้มากมาย

จึงควรพิจารณาจัดทำ “โครงการแก้มลิงขนาดใหญ่” เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีของประชาชน

โดยเสนอโครงการฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดให้เป็น “ทะเลสาบภูมิพล”

ใช้เป็นแก้มลิงยักษ์เก็บนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ป้องกันนํ้าท่วมในฤดูฝน ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ลูกหลานเหลนไทยต่อไปอีกนับร้อยปี

นอกจากนั้น การเปลี่ยนบึงบอระเพ็ดให้เป็น “ทะเลสาบภูมิพล” จะเกิดแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่แบบเห็นผลทันตา

“แม่ลูกจันทร์” เห็นด้วยกับข้อ เสนอนี้ทุกประการ

เพราะบึงบอระเพ็ด เคยเป็นแหล่งนํ้าจืดใหญ่โตมโหฬาร มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 212 ตร.กม. หรือ 1.3 แสนไร่

เคยเก็บกักนํ้าจืดปริมาณมหาศาลถึง 180 ล้าน ลบ.เมตร

และบึงบอระเพ็ด เคยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นํ้าใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

แต่อนิจจา บึงบอระเพ็ดวันนี้หมดสภาพไปเกือบสิ้นเชิง

พื้นที่นํ้าท่วม 1.3 แสนไร่ วันนี้เหลือ เพียง 30,000 ไร่ ลดลงไปจาก 30 ปีก่อน ถึง 4 เท่าตัว

บึงบอระเพ็ดซึ่งเคยเก็บนํ้าจืดถึง 180 ล้าน ลบ.เมตร วันนี้เก็บนํ้าจืดได้

ไม่ถึง 10 ล้าน ลบ.เมตร ลดลงจากเดิมถึง 18 เท่าตัว

จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะฟื้นฟู “บึงบอระเพ็ด” ให้เป็น “ทะเลสาบภูมิพล”

เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี และเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้ปรากฏสืบต่อไป

“แม่ลูกจันทร์” ทำหน้าที่เป็นสื่อ กลางนำข้อเสนอจากประชาชนผ่านไป ถึง “นายกฯบิ๊กตู่” อีกที

ถ้าท่านนายกฯเห็นด้วยก็ดีใจ

ถ้าไม่เห็นด้วยก็ตามใจ

เรื่องก็มีแค่นี้เอง.

“แม่ลูกจันทร์”

13 พ.ย. 2559 06:53 13 พ.ย. 2559 06:53 ไทยรัฐ