วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภาพในหลวง ร.๙ เสด็จฯ ไปทรงงานโครงการฝายชะลอน้ำคลองปารีย์ จ.นราธิวาส

ภาพประทับใจในอดีตเมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงงานโครงการฝายชะลอน้ำคลองปารีย์ ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส.

12 พ.ย. 2559 23:39 13 พ.ย. 2559 03:18 ไทยรัฐ
advertisement