Thairath Logo
กีฬา

เริ่มแล้ว! ส.บอล เปิดอบรมหลักสูตร 'โค้ชสอนโค้ช' 12-22 พ.ย.นี้

Share :

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เริ่มอบรมหลักสูตร "โค้ชสอนโค้ช" เอเอฟซี เอมเอ โคชชิง อินสตรัคเตอร์ส คอร์ส แล้ว โดยจะเปิดอบรม 12-22 พ.ย.นี้ ที่รร.ชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี...

วันที่ 12 พ.ย. 59 นายธนะศักดิ์ สุระประเสริฐ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร เอเอฟซี เอมเอ โคชชิง อินสตรัคเตอร์ส คอร์ส ที่ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี

สำหรับหลักสูตร เอเอฟซี เอมเอ โคชชิง อินสตรัคเตอร์ส คอร์ส จะมีการอบรมภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 12–22 พฤศจิกายน 2559 ที่ สถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยเป็นการอบรมสำหรับบุคคลที่ต้องการเป็นวิทยากรของ AFC (Instructor) หรือ “เป็นโค้ชสอนโค้ช” โดยมี มร.ลิม คิม ชอน จากมาเลเซีย FIFA Instructor ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ และมี นายนพดล พิบูลย์เวช และ นายวิบูลย์ มณีฉาย ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องถือประกาศนียบัตร AFC ‘A’ Certificate หรือเทียบเท่า และอายุไม่เกิน 60 ปี

หลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าอบรม จำนวน  85 คน (ทาง http://fathailand.org/archives/10075) และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 นั้น มีผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ ทั้งสิ้น 12  ท่าน ประกอบด้วย 1. นางสาวหนึ่งฤทัย สระทองเวียน 
2. นายอัคถภรณ์ ชลิตาภรณ์ 
3. นายอรุณ ตุลย์วัฒนางกูร 
4. นายธงชัย รุ่งเรืองเลิศ 
5. นายจเด็จ มีลาภ
 6. นายกิตติ รักราวี 7. นายไพบูลย์ เลิศวิมลรัตน์ 
8. นายนิวัฒน์ นุ้ยสง่า
 9. นายประสบโชค โชคเหมาะ 
10. สารทูล สิงห์นันท์
 11. นายเศกสรร ศิริพงษ์ 
12. นายสุรพล ธาตุระหัน

ด้านนพดล กล่าวถึงหลักสูตร เอเอฟซี เอมเอ โคชชิง อินสตรัคเตอร์ส คอร์ส ว่า จุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดคือการฝึกอบรมให้มีวิทยากรไปสอนหรือแบ่งปันความรู้ให้กับโค้ชต่างๆ เพื่อนำไปฝึกอบรมเด็กหรือนักฟุตบอลให้ฝึกฝนไปในแนวทางเดียวกัน และมีความสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก

"ระยะเวลา 11 วันที่เราอบรมจะมีหลักสูตรที่ค่อนข้างเจาะจง เข้มข้น ลงรายละเอียดให้ทั่วถึง ในด้านปฏิบัติต้องสม่ำเสมอ ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาปฏิบัติจะถูกเราประเมิน ทั้งการนำเสนอในห้อง หรือภาคสนาม การสื่อสาร ความกล้าแสดงออกซึ่งจะบอกความเป็นผู้นำในการออกไปทำงานต่อไป"

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ในประเทศไทยมี AFC Instructor ทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่ นายทรงยศ กลิ่นศรีสุข (AFC ‘C’ Certificate Instructor) และนายบุญเลิศ เจริญวงศ์ (AFC Futsal Coaching Certificate Level 1)

อ่านเพิ่มเติม...