วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อีสานโพล ให้คะแนนรัฐแก้ราคาข้าวพอใช้ ค้าน 'ปู' จ่าย 3.5 หมื่นล้าน

อีสานโพล เปิดผลสำรวจชาวอีสาน 1.1 พันคนใน 20 จังหวัด ให้คะแนนรัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำระดับพอใช้ แนะ รบ. ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ค้าน "ยิ่งลักษณ์" จ่ายเสียหายจำนำข้าว 3.5 หมื่นล้าน...

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 พ.ย. 59 ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล ให้สัมภาษณ์ว่า อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “ความคิดเห็นคนอีสานกับปัญหาชาวนา” จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,168 ราย ในเขตพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 5-8 พ.ย. 59 พบว่า คนอีสานร้อยละ 25.1 ระบุว่า สาเหตุที่ราคาข้าวเปลือกตกต่ำช่วงนี้ เกิดจากรัฐบาลไม่เตรียมมาตรการรองรับ รองลงมาร้อยละ 17.2 เกิดจากปัญหาพ่อค้าคนกลางและโรงสีกดราคา มีเพียงร้อยละ 16 ที่มีความเห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถลดพื้นที่การปลูกข้าวได้ตามเป้า

ขณะที่ผลการสำรวจพบว่า ร้อยละ 31.7 ต้องการให้รัฐส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนชาวนาอย่างยั่งยืน รองลงมาร้อยละ 23.1 ต้องการให้ลดพื้นที่การปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม และร้อยละ 21.1 ต้องการให้รัฐบาลได้ทำการส่งเสริมการรวมกลุ่มให้ชาวนาเข้มแข็ง

สำหรับการแก้ไขปัญหาและการเตรียมการรับมือกับราคาข้าวที่กำลังตกต่ำ พบว่ามากถึงร้อยละ 35 ให้คะแนนการเตรียมการและการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำของรัฐบาลปัจจุบัน อยู่ที่ระดับพอใช้ รองลงมาร้อยละ 28.3 ให้คะแนนอยู่ในระดับดี และร้อยละ 22.9 ระดับแย่ โดยมีเพียงร้อยละ 12.4 เท่านั้นที่ให้คะแนนรัฐบาลในระดับที่แย่มากและล้มเหลว ส่วนความคิดเห็นการเรียกเก็บค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ร้อยละ 37.2 เห็นว่ากรณีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกเรียกค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว 3.5 หมื่นล้านบาท ไม่สมควรจ่าย ในขณะที่ร้อยละ 31.8 เห็นว่าสมควรจ่าย และร้อยละ 30.9 เฉยๆ ไม่แน่ใจ.

อีสานโพล เปิดผลสำรวจชาวอีสาน 1.1 พันคนใน 20 จังหวัด ให้คะแนนรัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำระดับพอใช้ แนะ รบ. ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ค้าน "ยิ่งลักษณ์" จ่ายเสียหายจำนำข้าว 3.5 หมื่นล้าน 12 พ.ย. 2559 12:27 12 พ.ย. 2559 13:50 ไทยรัฐ