วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พยากรณ์ประจำสัปดาห์ 13/11/59

พยากรณ์ระหว่างวันที่ 13–19 พฤศจิกายน 2559

ชาวราศีเมษในรอบสัปดาห์นี้ ดาวตัวเองยังเดินในเรือนการงาน และดาวอาเพศเดินถดถอยในเรือนเกิด ชะตาชีวิตมักจะมีความพลิกผันทั้งด้านส่วนตัวและงาน ดาวงานเดินตรงข้ามเรือนการเงิน เนื่องจากเป็นดาวเสาร์แห่งอุปสรรค งานมักจะไม่ส่งผลประโยชน์ต่อเนื่อง จึงต้องพยายามคิดก่อนใช้แบบพอเพียงจึงจะผ่านพ้นปัญหาไปได้ เมื่อดาวตัวเองยังเข้มแข็งก็สามารถแก้ไขวิกฤติต่างๆได้ ก็ต้องมีความอดทน และใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท.

ชาวราศีพฤษภในรอบสัปดาห์นี้ ดาวเรือนเกิดมีคุณสมบัติดี มีดาวคุณธรรมส่งผลผ่านเรือนการงาน บาปเคราะห์เดินตรงข้ามจุดกำเนิด สร้างความยุ่งยากต่างๆนานา คงจะต้องใช้ความอดทนมากๆในการฝ่าวิกฤติต่างๆ การติดต่อประสานงานมักจะมีอุปสรรค โดยเฉพาะเกี่ยวกับผลประโยชน์ จะต้องใช้จ่ายพอเพียงเป็นหลัก จะช่วยชะลอการใช้เงินลงได้ เครือญาติอาจจะรบกวนทางที่พักพิง บางทีก็ต้องปรับปรุงซ่อมแซมทั้งบ้านและยวดยาน.

ชาวราศีเมถุนในรอบสัปดาห์นี้ คงจะมีโรคภัยมาเยี่ยมเยียนบ่อย มักจะชอบคบหาสมาคมกับผู้มีอิทธิพลต่างๆ ดาวการงานอ่อนคุณภาพ ก็ต้องเพิ่มความขยันหมั่นเพียรเป็นตัวช่วย อาจจะมีค่าใช้จ่ายทางสุขภาพเพิ่มขึ้น ถึงอย่างไรก็ยังมีผู้สนับสนุนการงาน ก็ต้องรอบคอบกับเรื่องเงินทองมากๆด้วย บาปเคราะห์เจ้าอารมณ์เดินตรงข้ามเรือนเงินตรา มักจะจ่ายก่อนคิด พื้นฐานเงินทองไม่ค่อยดีนัก ต้องพยายามใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นแบบพอเพียง.

ชาวราศีกรกฎในรอบสัปดาห์นี้ ดาวงานมาเดินตรงข้ามเรือนเกิด จะต้องเพิ่มความขยันหมั่นเพียร ยังมีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงทางการงานที่ไม่คาดคิด ราหูดาวมารก็เดินค้นทรัพย์อยู่ในเรือนการเงิน จึงเป็นราศีที่มีผลกระทบทั้งการงานและการเงิน บางทีการเปลี่ยนงานอาจจะมีผลต่อรายได้ หุ้นส่วนรวมทั้งบริวารจะรบกวนเงินตรา เงินทองมักจะมีทางไหลออกตลอดเวลา จึงควรเก็บออมไว้ห่างไกลนำมาใช้ยาก อาจมีปัญหาต่อเนื่องก็ได้.

ชาวราศีสิงห์ในรอบสัปดาห์นี้ ราหูดาวมารเดินในเรือนเกิด แต่มีคุณสมบัติอ่อน ดาวอาทิตย์ประจำเรือนเกิดก็เดินร่วมดาวบาปเคราะห์เสาร์ ไม่ค่อยจะมีความสะดวกสบายในการเดินชีวิตมากนัก แต่ดาวคุณธรรมยังเดินนำในเรือนการเงิน ยังไม่ค่อยมีปัญหาทางเงินทองมากนัก จะได้บริวารช่วยเหลือด้านการงาน ดาวเจ้าอารมณ์เดินในเรือนสุขภาพ โรคภัยจะคุกคามง่าย ก็ยังมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือยามมีปัญหา ควรระวังฟืนไฟในรั้วบ้านไว้ด้วย.

ชาวราศีกันย์ในรอบสัปดาห์นี้ จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ การทำงานค่อนข้างจะมีปัญหามาก ดาวการเงินเดินในเรือนเข้มแข็งขึ้น จะมีช่องทางในการแสวงหา ดาวการสื่อสารยังเดินร่วมบาปเคราะห์ ก็ต้องพยายามฝ่าฟันอุปสรรค การใช้จ่ายต้องพอเพียงโดยประหยัดให้เคยชิน อาจมีปัญหาจากการคบหาสมาคม ควรหลีกเลี่ยงไว้ก่อน อาจจะต้องใช้จ่ายกับเครือญาติเพิ่ม การเงินมักจะพลิกผันตลอด จะต้องรอบคอบในเรื่องนี้.

ชาวราศีตุลระยะนี้ ดาวเรือนเกิดเดินในจุดที่มีคุณสมบัติดี ก็ยังเดินไม่ปกติ มีผู้ใหญ่สนับสนุนการงานเรือนการเงินยังอยู่ในจุดอับ การแสวงหามักจะมีอุปสรรค จะต้องใช้จ่ายอย่างรอบคอบ จะมีความกังวลใจเรื่องเงินทองมากขึ้น ดาวการติดต่อสื่อสารมักจะมีปัญหา จึงยังไม่ควรทำสัญญาผูกพันต่างๆ ถึงอย่างไรงานก็เดินหน้าไปได้ การเดินทางไกลไม่ราบรื่น ต้องพยายามคิดก่อนจ่ายต่อเนื่อง อันจะช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อนลงได้บ้าง.

ชาวราศีพิจิกในรอบสัปดาห์นี้ ดาวบาปเคราะห์เสาร์มักจะทำให้ต้องเผชิญความวิตกกังวลเป็นหลักและมีดาวการสื่อสารมาเดินร่วมด้วย การติดต่องานมักจะมีอุปสรรค ผู้มีอิทธิพลมักจะให้ความสนับสนุนการทำงาน การเงินขยับตัวดีขึ้น มักจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ กิจกรรมด้านศิลป์และความสวยงามจะเป็นประโยชน์กับงาน ดาวอาเพศเดินไม่ปกติในเรือนสุขภาพ โรคภัยมักมาเยือนได้ง่าย อาจจะมีค่าใช้จ่ายทางด้านนี้ด้วย.

ชาวราศีธนูในรอบสัปดาห์นี้ ดาวศิลป์มาเดินในเรือนเกิด มักจะมีเรื่องสนุกสนานในการทำงาน จะมีผู้สนับสนุนด้วย แต่คุณภาพดาวไม่เด่นต้องเสริมความขยันขันแข็งด้วย ดาวเจ้าอารมณ์เดินนำในเรือนการเงิน ก็คงจะเพิ่มรายจ่ายมากขึ้น ก็เป็นช่วงที่มีความสามารถในการดำเนินงาน ต้องคิดใช้จ่ายอย่างพอเพียง จึงจะถือเงินได้นานขึ้น ดาวตัวแทนการเงินเดินในมุมอับ คงจะมีปัญหาทางด้านนี้บ่อย ก็ต้องพยายามควบคุมเงินทอง.

ชาวราศีมังกรระยะนี้ ดาวขยันมาเดินในเรือนเกิด ดาวตัวเองไปอยู่เรือนโชคลาภ จะมีความก้าวหน้าด้านงานมากขึ้น แต่ก็มักจะมีอารมณ์คุกรุ่นด้วย ราหูดาวมารเดินตรงข้ามเรือนเงินตรา มักจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาต่อเนื่อง จะต้องรอบคอบในเรื่องดังกล่าวให้มากขึ้นอีก ดาวอาเพศเล็งเรือนการงาน ความพลิกผันอาจเกิดโดยไม่คาดคิด ก็ยังมีอิทธิพลบางอย่างสนับสนุนงาน ถึงอย่างไรก็สามารถเดินงานไปได้ แต่ก็ต้องไม่ประมาท.

ชาวราศีกุมภ์ในรอบสัปดาห์นี้ ดาวเรือนเกิดมีคุณภาพอ่อน และมีดาวอุปสรรคเดินในเรือนการงาน กิจกรรมด้านติดต่อสื่อสารไม่ราบรื่น ไม่ควรทำสัญญาผูกพันใดๆ ประกอบกับดาวเงินตราก็มีคุณภาพลดลง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานก็ได้ หุ้นส่วนผู้ร่วมงานก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ต้องพยายามประคองตนเองทั้งด้านงานและการใช้จ่ายต่างๆ ปัญหามักจะเกิดต่อเนื่อง การตัดสินใจอาจจะเกิดอย่างกะทันหันก็ได้.

ชาวราศีมีนในรอบสัปดาห์นี้ ดาวตัวแทนการเงินมาเดินในเรือนโชคลาภ ขณะที่ดาวตัวแทนการสังคมมาเดินในเรือนการงาน ช่วงนี้คงจะมีงานทยอยเข้ามา พร้อมกันนั้นก็มีผลประโยชน์พ่วงมาด้วย ขณะเดียวกันก็ต้องระวังความผันผวนที่จะเข้ามา เนื่องจากดาวอาเพศมาเดินนำเรือนเกิด ถึงอย่างไรก็ยังมีงานและเงินผ่านเข้ามา ก็ต้องระวังการใช้จ่าย ความพลิกผันมักจะเกิดยามที่มีความประมาท ดาวตัวเองและการงานก็ยังมีคุณภาพอ่อน.

วิสุทธิ ราศี

พยากรณ์ระหว่างวันที่ 13–19 พฤศจิกายน 2559 ชาวราศีเมษในรอบสัปดาห์นี้ ดาวตัวเองยังเดินในเรือนการงาน และดาวอาเพศเดินถดถอยในเรือนเกิด.. 12 พ.ย. 2559 10:27 12 พ.ย. 2559 10:30 ไทยรัฐ