วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กๆ บอกนายกรัฐมนตรี 13/11/59

เป็นเวทีสำหรับน้องๆแสดงความคิดเห็น หรือทรรศนะ หรือความต้องการ โดยเขียนใส่ ไปรษณียบัตรความยาว 4 บรรทัด ถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของหน่วยราชการ แจ้งชื่อ อายุ ชั้นเรียน โรงเรียน ที่ตั้ง รวมทั้งที่อยู่ทางบ้านอย่างละเอียด พร้อมทั้งรหัสไปรษณีย์ จ่าหน้าถึงพี่หิ่งห้อย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม.10900 จดหมายของน้องคนใดได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการจัดสรรรางวัลให้เป็นกำลังใจมีทั้งหนังสือและแสตมป์ จากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)

ขอเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

หนูอยากให้กระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ในระดับ ม.ต้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับต่อยอดในระดับ ม.ปลายได้ค่ะ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ญ.พนิตพร ผลยาม
ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

ปลูกกล้วยให้ช้าง

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

หนูเห็นข่าวช้างป่าลงมาทำลายพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านเพราะไม่มีอาหารกิน จึงอยากเสนอให้รัฐบาลปลูกกล้วยไว้ในป่าเพื่อเป็นอาหารของช้างค่ะ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ญ.กุลธรา ลิลิตอิฎฐานนท์
ร.ร.วัดหนองปาตอง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

อยากเห็นชุมชนสะอาด

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

หนูอยากให้ท่านนายกฯ สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสร้างถนนเข้าหมู่บ้านและทำความสะอาด เพื่อให้ชุมชนของหนูสะอาด.

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ญ.กัลยรัตน์ ทำแก้ว
ร.ร.สามัคคีวิทยา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

12 พ.ย. 2559 10:04 12 พ.ย. 2559 10:04 ไทยรัฐ