วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วัดผลผู้บริหารเมินเด็กอ่านเขียนไม่ได้

จี้ทำความเข้าใจพ่อแม่ยอมรับ นร.ซ้ำชั้น เตรียมอนุบาล 2 ก่อนขึ้น ป. 1

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหมากแข้ง อ. เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีนักเรียน 3,000 คน ภายหลังการตรวจเยี่ยม พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า ปัญหาที่พบและน่าเป็นห่วงคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ยังอ่านหนังสือไม่ออกซึ่งโรงเรียนบ้านหมากแข้งมีนักเรียนชั้น ป. 1 จำนวน 297 คน อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ถึง 65 คน จึงได้สั่งการให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูช่วยกันแก้ปัญหาโดยเร่งคัดแยกเด็กและมีมาตรการกวดขันดูแลเป็นพิเศษ เพราะเหลือเวลาอีกไม่ถึง 6 เดือนเด็กก็จะจบ ป.1 แล้ว ซึ่งเด็กทุกคนจะต้องอ่านออกเขียนได้ตามนโยบาย ศธ. นอกจากนี้นโยบายการเรียนซ้ำชั้นที่ตนได้มอบ หมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปดำเนินการก็กำลังจะออกมา ถ้าโรงเรียนไม่ดูแลเด็กให้ดีก็จะเกิดการตกซ้ำชั้นจนเป็นปัญหาซ้ำซ้อนอีก อย่างไรก็ตาม การตกซ้ำชั้นความจริงไม่ใช่นโยบายใหม่ สพฐ.เคยมีนโยบายนี้อยู่แล้ว เพียงแต่ที่ผ่านมาไม่ได้นำมาใช้อย่างจริงจัง อาจเป็นเพราะครูและผู้บริหารห่วงเรื่องของตัวชี้วัดความสำเร็จของผลงาน หรือเคพีไอ ซึ่งไม่ได้มีการนำเรื่องนี้มาใช้ตัดสินเคพีไอ แต่ถ้าพบว่าเด็กตกแล้วครูไม่สนใจที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ต่างหากที่จะนำมาพิจารณา

“ผมตั้งใจว่าการเรียนซ้ำชั้นจะเริ่มปีการศึกษา 2560 ระหว่างนี้ต้องมีขั้นตอนและมาตรการดูแลช่วยเหลือเด็ก ซึ่งได้มอบหมายให้ สพฐ.ไปดำเนินการ เพราะผมทำอะไรต้องได้รับการยอมรับก่อน เรื่องนี้ได้ขอให้โรงเรียนไปทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้รับรู้ว่าเด็กเรียนอ่อนไม่ทันเพื่อน หากปล่อยไปจะเป็นปัญหาในอนาคต เชื่อว่าเมื่อผู้ปกครองเข้าใจก็จะยอมให้ซ้ำชั้น แต่ก่อนถึงจุดนั้นก็ต้องมีมาตรการช่วยเหลือเข้มข้นที่ไม่ใช่มาตรการแบบเก่าอย่างการให้ส่งรายงานหรือขัดห้องน้ำแลกคะแนน แบบนี้ไม่เอา ทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียนต้องรู้ข้อมูลว่าเด็กที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในโรงเรียนมีเท่าไหร่ซึ่งจะใช้เป็นตัวประเมินผู้บริหารด้วย” รมว.ศึกษาธิการกล่าว

ด้านนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.อยู่ระหว่างจัดทำแนวทางและวิธีการช่วยเหลือเด็กที่ตกซ้ำชั้นโดยมีมาตรการเข้มข้น อาทิ การสอนซ่อมเสริมอย่างจริงจัง จากนั้นก็ต้องมีการสอบวัดผลซ้ำ และต้องมีเครื่องมือที่เป็นกลางวัดเด็ก โดยให้จัดทำข้อสอบกลางของจังหวัดเพื่อใช้ประเมินเด็ก และใช้เป็นหลักฐานว่าเด็กได้รับการพัฒนาจริง อย่างไรก็ตาม รมว.ศึกษาธิการได้ขอให้โรงเรียนให้ความสำคัญกับเด็กชั้นอนุบาล 2 เพื่อเตรียมพื้นฐานเด็กก่อนที่จะขึ้น ป. 1 ด้วย.

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหมากแข้ง อ. เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล... 12 พ.ย. 2559 00:41 12 พ.ย. 2559 00:41 ไทยรัฐ