วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือนภัยลอยกระทงเล่นพลุ-ประทัด-จมน้ำตาย

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า งานวันลอยกระทงทุกปีจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่างๆ โดยเฉพาะการบาดเจ็บจากการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงและความพิการ และอุบัติเหตุจากการจมน้ำที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจากข้อมูลโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ 33 แห่ง ช่วงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2558 พบผู้บาดเจ็บรุนแรงจากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ที่มารักษาในโรงพยาบาล 3,326 ราย เฉลี่ยปีละ 665 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 10 ราย เฉพาะช่วงวันลอยกระทง 5 ปีที่ผ่านมามีผู้บาดเจ็บมาก 109 ราย และในปี 2558 มีผู้บาดเจ็บ 532 ราย เสียชีวิต 1 ราย ทั้งนี้ ขอให้พึงระวังในการเล่นดอกไม้ไฟ ซึ่งควรยึดหลัก ดังนี้

1.ไม่ควรเล่นผาดโผน ใกล้วัตถุไวไฟหรือบ้านเรือน

2.ไม่เก็บพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ไว้ในกระเป๋าเสื้อ/ กางเกง

3.การเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟของเด็ก จะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

4.ห้ามพยายามจุดดอกไม้ไฟ หรือพลุที่จุดแล้วไม่ติด หรือไม่ระเบิดอย่างเด็ดขาด และควรเตรียมถังน้ำไว้ 1 ถังใกล้ตัวเสมอเวลาเล่น เพื่อใช้ดับเพลิง

นพ.เจษฎา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้จากข้อมูลเดียวกัน ยังพบว่า ก่อนวันลอยกระทง วันลอยกระทง และหลังวันลอยกระทง มีคนจมน้ำเสียชีวิตมากถึง 438 ราย โดยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 129 คน เฉพาะในวันลอยกระทงวันเดียวมีคนจมน้ำเสียชีวิตสูงถึง 172 ราย.

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า งานวันลอยกระทงทุกปีจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่างๆ โดยเฉพาะการบาดเจ็บจากการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงและความพิการ 12 พ.ย. 2559 00:31 12 พ.ย. 2559 00:31 ไทยรัฐ