วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อู่ราชนาวี มหิดล อดุลยเดช' แปรอักษรรูปเลข ๙ แสดงความอาลัย 'ในหลวง'

"อู่ราชนาวี มหิดล อดุลยเดช" จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยถวาย "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช" ด้วยการแปรอักษรรูปเลข ๙

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.59 พล.ร.ท.สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ได้นำคณะนายทหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ จำนวน 600 นาย แปรขบวนอักษร สัญลักษณ์เลข ๙ ไทย ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อทหารเรือและพสกนิกรชาวไทย เพื่อแสดงให้เห็นว่า พระองค์จะสถิตอยู่ในใจของพสกนิกรตลอดไป และร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที หลังจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จนดังกึกก้องไปทั่วอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช

ทั้งนี้ พล.ร.ท.สุทธินันท์ กล่าวว่า เราเหล่าทหารช่างเรือรบ จะยึดมั่นและปฏิญาณตนในการน้อมนำหลักคำสอน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการพัฒนาหน่วยให้ดียิ่ง ยึดตามหลักของความซื่อสัตย์สุจริตและทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นและประเทศชาติสืบไป

"อู่ราชนาวี มหิดล อดุลยเดช" จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยถวาย "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช" ด้วยการแปรอักษรรูปเลข ๙ 11 พ.ย. 2559 17:39 11 พ.ย. 2559 18:19 ไทยรัฐ