วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพล เผย ป่าเสื่อมโทรมเพราะ ‘นักการเมือง’ ปชช.ชี้ ผลงาน คสช.น่าพอใจ

ซูเปอร์โพล ระบุ ป่าเสื่อมโทรมเกิดจากฝีมือนักการเมือง รองลงมาคือเจ้าหน้าที่รัฐ แนะแนวทางแก้ปัญหา จัดการกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั้งนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ และใช้กฎหมายบังคับอย่างเข้มงวด ขณะที่ผลงานคสช.ทวงคืนป่า ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ...

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 59 ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดผลสำรวจเรื่อง โพลต้นตอ ป่าเสื่อมโทรม กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพจากทั่วประเทศจำนวน 1,168 คน ระหว่างวันที่ 5-10 พ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 45.8 ระบุต้นตอของป่าเสื่อมโทรมคือ นักการเมือง รองลงมาคือ ร้อยละ 25.4 ระบุ เจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 19.4 ระบุกลุ่มนายทุน ร้อยละ 5.8 ระบุประชาชนในพื้นที่ป่า และร้อยละ 3.6 ระบุประชาชนทั่วไป ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบแนวทางแก้ปัญหาป่าเสื่อมโทรมระหว่า ก่อนรัฐบาล คสช. และหลังรัฐบาล คสช. ในสายตาประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.2 ระบุหลังรัฐบาล คสช. เข้ามาแก้ปัญหาได้ดีขึ้น ในขณะที่ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.4 ระบุก่อนรัฐบาล คสช. เข้ามา การแก้ปัญหาป่าเสื่อมโทรมแก้ได้แย่ ถึง แย่มาก ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงแนวคิดแนวนโยบายปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และคืนความสมบูรณ์ให้ผืนป่า พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.7 เห็นด้วยมาก ถึงมากที่สุด

สำหรับ แนวทางบริหารจัดการป่าไม้ที่เหลืออยู่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.8 ระบุ จัดการผู้มีอิทธิพลเด็ดขาดทั้งนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ ใช้กฎหมายจริงจังต่อเนื่องปกป้องผืนป่าที่เหลืออยู่ รองลงมาคือ ร้อยละ 69.7 ระบุ ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม ร้อยละ 65.3 ระบุ แก้ปัญหาป่าถูกทำลาย อย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ตามนโยบายประชา-รัฐ ร้อยละ 62.4 ระบุ ส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประเทศ และประชาชน ร้อยละ 61.1 ระบุ จัดสรรที่ทำกินเพื่อให้ ชาวบ้านผู้ยากไร้อยู่ร่วมกับป่าได้ และร้อยละ 34.8 ระบุ อื่นๆ ทำงานด้านมวลชน รณรงค์ปลูกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ ทำกิจกรรมปลูกป่าเพิ่ม เป็นต้น

เมื่อถามถึงความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการทำงานของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในยุครัฐบาลและ คสช. พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.4 พอใจมากถึง มากที่สุด และคะแนนเฉลี่ยโดยรวมได้ 7.17 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ซูเปอร์โพล ระบุ ป่าเสื่อมโทรมเกิดจากฝีมือนักการเมือง รองลงมาคือเจ้าหน้าที่รัฐ แนะแนวทางแก้ปัญหา จัดการกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั้งนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ และใช้กฎหมายบังคับอย่างเข้มงวด ขณะที่ผลงานคสช.ทวงคืนป่า น่าพอใจ 11 พ.ย. 2559 17:23 11 พ.ย. 2559 19:03 ไทยรัฐ