วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เด็กสร้างป่า ป่าสร้างชุมชน ตามไปดู 'เยาวชนรักษ์ป่า' ภาคใต้

เด็กสร้างป่า ป่าสร้างชุมชน ตามไปดู 'เยาวชนรักษ์ป่า' ภาคใต้

  • Share:

อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ พี่แคมปัส ได้ลงพื้นที่ไปสัมผัสบรรยากาศจริงถึงจังหวัดตรัง โดยโครงการดังกล่าวมีชื่อว่า คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง เป็นผู้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดโลกร้อน เราไปดูรายละเอียดของโครงการนี้กัน

สำหรับโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เป็นโครงการที่ประกอบด้วยกิจกรรม 3 รูปแบบ ได้แก่ การประกวดป่าชุมชนดีเด่น การสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชนกล้ายิ้ม และสุดท้าย คือกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม ที่พี่แคมปัสได้ลงพื้นที่มาดูกิจกรรมด้วยตัวเอง ไปดูสิว่า เราไปเจออะไรกันบ้าง?

กิจกรรมนี้จัดขึ้น 3 วัน 2 คืน ใกล้อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง โดยมีเยาวชนตัวแทนที่สนใจการดูแลรักษาป่าอย่างโดดเด่นของแต่ละโรงเรียนรวม 81 คน จากโรงเรียนใน 7 จังหวัดภาคใต้ คือ ตรัง กระบี่ พังงา พัทลุง นราธิวาส สงขลา และชุมพร มาร่วมเข้าค่ายทำกิจกรรมพร้อมกัน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนนี้ จะจัดขึ้น 2 ครั้งต่อปี โดยหมุนเวียนสถานที่จัดปีละ 2 ภาค โดยในปี 2559 จัดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ซึ่งเด็กๆ ทั้ง 81 คน จะได้เรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน รวมถึงการเรียนรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นด้วย

นางสาวอทิตติญา คงช่วย หรือน้องฟิล์ม นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ที่กำลังทำกิจกรรมอย่างขะมักเขม้น โดยได้ตื่นแต่เช้าไปทำกิจกรรมเก็บขยะ ตอนสายเข้าไปศึกษาเรียนรู้ พร้อมกับปลูกต้นไม้ในป่าชายเลน

ฟิล์ม เล่าให้ฟังว่า เมื่อเดินเข้าไปในป่าชายเลน ตื่นเต้นมากๆ แม้จะเป็นคนภาคใต้และคุ้นชินกับทะเลและภูเขาอยู่แล้ว แต่ที่นี่ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ แตกต่างไปจากที่เคยรู้มา ทำให้วันนี้จะสนุกเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการได้เจอเพื่อนๆ น้องๆ ที่มาจากคนละที่ ได้พบเห็นความสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมแห่งนี้ด้วย

"หนูเจอต้นโกงกาง เจอปูดำตัวเล็กๆ ตัวใหญ่ๆ เป็นร้อยๆ พันๆ ตัว เปลือกหอยที่ยังเคลื่อนไหวจำนวนมาก แต่ป่าชายหาดก็ยังพบขยะด้วย แถมยังเหยื่อรัง ลักษณะมันจะเหมือนไส้เดือนตัวอ้วนๆ อีกด้วย ซึ่งสนุกมากเลยค่ะ ที่ได้มาเข้าค่าย ได้มาทำกิจกรรมแบบนี้ ตอนแรกอยากกลับ ตอนนี้ไม่อยากกลับแล้วค่ะ"

ฟังมุมมองของเด็กแล้ว พี่แคมปัสจะพาไปพูดคุยกับคนจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้กันบ้าง "บุญทิวา ด่านศมสถิต" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ค่ายเยาวชนกล้ายิ้มดำเนินการร่วมกับกรมป่าไม้มาตั้งแต่ปี 2551 สร้างการเรียนรู้เพื่อจิตอนุรักษ์ที่เน้นการทำงานกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีกระบวนการทางความคิดแบบบูรณาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน กิจกรรมในค่ายเยาวชนครั้งนี้ออกแบบตามแนวคิดหลัก คือ 'Green วันละนิด สร้างชีวิต ลดรอยเท้าคาร์บอน' โดยคาดหวังให้เยาวชนเกิดความตระหนักและนำความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวิถีชีวิต ช่วยลดปัญหาโลกร้อน

"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีรับสั่งเกี่ยวกับ 'ภาวะเรือนกระจก' ที่เป็นสาเหตุสำคัญของโลกร้อนเป็นครั้งแรกมาตั้งแต่เกือบ 30 ปีก่อน ทรงห่วงใยปัญหาสภาวะแวดล้อม ที่เกิดจากการครอบครองและใช้ทรัพยากรอย่างเกินความจำเป็น การทำลายธรรมชาติจะนำหายนะมาสู่แผ่นดิน และราษฎรก็จะเดือดร้อน โครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่ได้พระราชทานไว้ครอบคลุมกว้างขวางถึง 6 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม น้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน และป่า ทุกประเด็นล้วนช่วยลดโลกร้อนทั้งสิ้น ท่านทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ที่เป็นเรื่องเรียบง่าย ไม่ต้องลงทุนมาก เราจึงสามารถทำได้ทุกคน หากเราทุกคนได้พร้อมใจกันสืบสานแนวพระราชดำริ โดยน้อมนำหลักปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีแผนรองรับความไม่แน่นอน ควบคู่กับความรู้และมีคุณธรรม มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการดำเนินงานต่างๆ จะก่อให้เกิดความสมดุล เป็นความพอเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดยหลักคิดนี้สามารถน้อมนำไปใช้ได้ทั้งเรื่องส่วนตัว ครอบครัว กิจการธุรกิจ รวมถึงการบริหารหน่วยงานระดับประเทศ ไม่จำกัดว่ามีสถานะทางเศรษฐกิจอย่างไร จึงขอเชิญชวนเราทุกคนศึกษาคำสอนและเดินตามรอยเท้าของพ่อ เพื่อถวายเป็นปฏิบัติบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้" บุญทิวา กล่าว

นางสาวอทิตติญา คงช่วย หรือน้องฟิล์ม

สำหรับกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้มภาคใต้ ประจำปี 2559 จัดขึ้นเมื่อต้นพฤศจิกายนที่จังหวัดตรัง มีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 80 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างกระบวนการทางความคิดแบบบูรณาการ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน ปลูกจิตสำนึกที่ดี และสร้างเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติในด้านต่างๆ รวมถึงผลกระทบจากการทำลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงเสริมเนื้อหาในเรื่องประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดปัญหาในปัจจุบัน เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ วิกฤตการณ์โลกร้อน และข้อจำกัดทางด้านแหล่งพลังงาน พร้อมการให้ความรู้เชิงวิชาการต่างๆ.

บุญทิวา ด่านศมสถิต

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้