วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สนช.รับหลักการแก้ร่าง พ.ร.บ.ยาสูบ ล้อมคอกสิงห์อมควันหน้าใหม่

สนช.รับหลักการแก้ร่าง พ.ร.บ.ยาสูบ ล้อมคอกสิงห์อมควันหน้าใหม่

  • Share:

สนช.ลงมติรับหลักการปรับปรุง ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ มุ่งคุ้มครองเด็ก-เยาวชน พร้อมหามาตรการเยียวยาชาวไร่ยาสูบ ชงตั้งกองทุน หาวิธีส่งเสริมปลูกพืชทดแทน 

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.59 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ครั้งที่ 71/2559 โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมเพื่อดำเนินการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... โดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ชี้แจง

โดย นพ.ปิยะสกล ชี้แจงหลักการและเหตุผลว่า โดยที่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ได้ใช้บังคับใช้มาเป็นเวลานาน ซึ่งมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนของผู้ไม่สูบบุหรี่ ยังไม่สัมฤทธิ์เท่าที่ควร ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ดังนั้นจึงควรสมควรปรับปรุงกฎหมาย และยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีสมาชิก สนช.อภิปรายจำนวนมาก โดยสมาชิกเห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ที่จะเพิ่มอายุเยาวชนที่จะเข้าถึงบุหรี่จาก 18 ปี เป็น 20 ปี ซึ่งถือเป็นมาตรการคุ้มครองเยาวชนที่จะไม่ให้เกี่ยวข้องกับบุหรี่ แต่มีความเป็นห่วงเรื่องการสุดโต่งของการบังคับใช้กฎหมาย

โดย พล.อ.ดนัย มีชูเวท อภิปรายว่า ตนอยากทราบว่าได้หามาตรการรองรับชาวไร่ยาสูบอย่างเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งตนขอเสนอให้จัดเป็นกองทุนหรือเงินทุนที่เยียวยาชาวไร่ยาสูบ หรือหาวิธีส่งเสริมให้ชาวไร่ยาสูบ ปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่มีราคาใกล้เคียงกับยาสูบด้วย ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการห้ามไม่ให้เด็กอายุ 18 ปี ขายบุหรี่นั้น ตนมองว่าอาจจะฝืนแนวทางปฏิบัติของคนไทยในชนบท เพราะหากพ่อแม่ไม่สามารถดูแลร้านค้าได้ มักจะมอบหมายให้ลูกหลานขายของแทน รวมทั้งบุหรี่ด้วย

ด้าน นายมณเฑียร บุญตัน กล่าวว่า ควรหามาตรการสื่อความหมายถึงพิษภัยของบุหรี่ ให้กับผู้ที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ให้สามารถเข้าใจได้ อีกทั้งเสนอให้มีมาตรการที่ควบคุมหรือจำกัดพื้นที่การปลูกยาสูบ และมาตรการที่ป้องกันเยาวชนผู้หญิงที่มีสัดส่วนการสูบบุหรี่มากขึ้น


ส่วน นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ระบุว่า ตนอยากให้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีมาตรการเยียวยาให้กับผู้ค้ายาสูบรายย่อยว่า จะมีการดูแลอย่างไร รวมทั้งผู้ผลิตยาเส้น ยามวน จะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนในร่างกฎหมายดังกล่าว

ขณะที่ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ระบุว่า ร่าง พ.ร.บ.นี้ มุ่งที่จะคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ให้ข้องเกี่ยวกับบุหรี่ เพราะที่ผ่านมาบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่พุ่งเป้าไปยังเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งจะเห็นได้ว่า สถิติของผู้ที่เริ่มสูบบุหรี่มีจำนวนอายุน้อยลงเรื่อยๆ อีกทั้งควรจะมีมาตรการที่ควบคุมยาสูบในรูปแบบอื่นๆ นอกจากรูปแบบมวนอีกด้วย  

จากนั้น นพ.ปิยะสกล ชี้แจงว่า ตนขอขอบคุณสมาชิก สนช.ที่อภิปรายร่าง พ.ร.บ.นี้ เพราะเชื่อว่าหากร่าง พ.ร.บ.ออกใช้บังคับแล้ว น่าจะทำให้สุขภาวะของคนไทยดีขึ้น ทั้งนี้ ปัญหาที่สมาชิกฯ มีความกังวลก็คือ การเยียวยาชาวไร่ยาสูบนั้น ก็ได้มีการพูดคุยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ซึ่งจะต้องค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ร่าง พ.ร.บ.นี้มุ่งคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพราะตนเชื่อว่า จิตใจของพ่อแม่ไม่อยากให้บุตรหลานของตนต้องมาสูบบุหรี่ ทั้งนี้ขอให้สมาชิก สนช.ช่วยกันตัดทอนแก้ไขให้เหมาะสมด้วย

จากนั้นสมาชิกได้ลงมติเห็นด้วย 159 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง ทั้งนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว 21 คน โดยมีเวลาแปรญัตติ 15 วัน และระยะเวลาการทำงานทั้งหมด 60 วัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้