วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 2

นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา สร้างเครือข่ายทางวิชาการ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ 11 พ.ย.59 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 2 โดยมี อ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดีฯ ฝ่ายวิชาการ ประธานจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (STCCON2016) คณะอาจารย์จาก 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำ และตัวแทนนักวิชาการในกลุ่ม NEHRU GROUP OF INSTITUTES จากประเทศอินเดีย, มาเลเซีย, ดูไบ, ไทย, จีน และสิงคโปร์ รวมกว่า 400 คน เข้าร่วมในการประชุมวิชาการครั้งนี้

อ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้ดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในเรื่องของการเผยแพร่ผลงานวิชาการและการวิจัย ซึ่งคงจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต นับว่าเป็นโอกาสดีของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ที่จะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และงานวิจัยระหว่างกัน เร่งพัฒนาศักยภาพ สามารถนำผลวิจัยยไปใช้ได้อย่างแท้จริงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชาติและภูมิภาคอาเซียนให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่อง และเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกด้วย.

นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา สร้างเครือข่ายทางวิชาการ 11 พ.ย. 2559 14:57 11 พ.ย. 2559 22:19 ไทยรัฐ