วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โรงพยาบาลพิจิตรช่วยชาวนา ทั้งให้วางขายข้าวสาร-ซื้อไปหุงเลี้ยงผู้ป่วย

โรงพยาบาลพิจิตร ร่วมกับ ธ.ก.ส. เปิดพื้นที่ให้ชาวนานำข้าวสารมาขาย สนองนโยบายรัฐในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำ พร้อมช่วยซื้อข้าวมาหุงเป็นอาหารให้คนป่วย และบุคลากรของโรงพยาบาล...

วันที่ 11 พ.ย. ที่ร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลพิจิตร นายแพทย์วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ ผอ.โรงพยาบาลพิจิตร พร้อมด้วย นายวิชาญ เทียมทัน ผอ. ธ.ก.ส.สาขาพิจิตร และสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมเปิดโครงการเปิดพื้นที่สนับสนุนชาวนานำข้าวสารมาจำหน่ายในโรงพยาบาลพิจิตร สนองนโยบายของรัฐบาล ที่มีนโยบายช่วยเหลือชาวนา เนื่องจากสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในฤดูการผลิตปี 2559/2560 มีราคาตกต่ำ  

ทั้งนี้ โรงพยาบาลพิจิตรได้ประสานกับ ธ.ก.ส.สาขาพิจิตร และสหกรณ์การเกษตร จ.พิจิตร ให้คัดเลือกกลุ่มชาวนาที่มีข้าวสารคุณภาพดี นำมาจำหน่ายบริเวณร้านค้าสวัสดิการของโรงพยาบาลพิจิตร โดยวันนี้ มีเกษตรกรผู้ทำนา จำนวน 5 ราย ได้นำข้าวสารคุณภาพดี ทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง และข้าวไรซ์เบอร์รี่มาขาย มีแพทย์ พยาบาล ตลอดจนผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลช่วยอุดหนุนกันเป็นจำนวนมาก

นายแพทย์วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ ผอ.โรงพยาบาลพิจิตร เผยว่า นอกจากทางโรงพยาบาลจะเปิดพื้นที่ให้ชาวนามาวางขายข้าวสารแล้ว ทางโรงพยาบาลพิจิตรยังได้รับซื้อข้าวของชาวนา เพื่อใช้หุงเป็นอาหารให้กับคนไข้และบุคลากรของโรงพยาบาลด้วย เป็นการช่วยเหลือชาวนาที่กำลังประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำอยู่ในขณะนี้.

โรงพยาบาลพิจิตร ร่วมกับ ธ.ก.ส. เปิดพื้นที่ให้ชาวนานำข้าวสารมาขาย สนองนโยบายรัฐในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำ พร้อมช่วยซื้อข้าวมาหุงเป็นอาหารให้คนป่วย และบุคลากรของโรงพยาบาล... 11 พ.ย. 2559 14:28 11 พ.ย. 2559 19:05 ไทยรัฐ