วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปน.รับมอบข้าวใช้ 'ปรุงอาหาร-แพ็กข้าวพอเพียง' แจก ปชช.สักการะพระบรมศพ

สปน.รับมอบข้าว จากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมการข้าว 18 ตัน ไว้บรรจุ "ข้าวพอเพียง-ปรุงอาหาร" รองรับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ "ในหลวง ร.9"

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.59 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบข้าวเปลือกและข้าวสารจาก นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ประกอบด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเชิดชัย พรหมแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และนายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และรับมอบข้าวเปลือกจากนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งสนับสนุนข้าวเปลือกหอมมะลิ เพื่อบรรจุถุง "ข้าวพอเพียง" จำนวน 9 ตัน และสนับสนุนข้าวสารหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 9 ตัน รวม 18 ตัน โดย สปน. จะนำข้าวเปลือกและข้าวสารที่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวไปบรรจุถุง "ข้าวพอเพียง" และใช้ในการปรุงอาหารรองรับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่สนับสนุนต่อไป

สปน.รับมอบข้าว จากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมการข้าว 18 ตัน ไว้บรรจุ "ข้าวพอเพียง-ปรุงอาหาร" รองรับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ "ในหลวง ร.9" 11 พ.ย. 2559 11:18 11 พ.ย. 2559 12:50 ไทยรัฐ