วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
AEC Go On 12/11/59
  • Share:

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำหรือ Do and Don’t ในประเทศอินโดนีเซียในครั้งที่แล้วได้พูดถึงการเริ่มต้นรู้จักมักจี่กันด้วยการกล่าวสวัสดีและคำทักทายต่างๆ สิ่งที่ควรจะรู้เพิ่มเติมคือการสานความสัมพันธ์และกล่าวคำอำลาเมื่อพูดคุยกันเสร็จธุระแล้ว ดั่งสุภาษิตไทยที่ว่า “เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม” ยังคงใช้ได้ดีในทุกยุค ทุกสมัย ทุกชาติ ทุกภาษาและในทุกสถานที่ เพราะคนทุกชาติทุกภาษาจะมีความสุขสดชื่นทุกครั้งที่เห็นแขกต่างบ้านต่างเมืองทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีและจารีตของประเทศเจ้าบ้านได้สอดคล้องเหมาะเจาะและถูกต้องตามแนวปฏิบัติของตน

ความหลากหลายของประชากรอินโดนีเซียและระบบความเชื่อทำให้การทำงานของชาวต่างชาติ ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่สับสนและไม่คาดคิดเมื่อยังไม่มีความคุ้นเคยมากนัก เพราะ อินโดนีเซียไม่ได้มีเพียงวัฒนธรรมเดียว อินโดนีเซียมีเกาะมากกว่า 17,000 เกาะ และมีกลุ่มชาติพันธุ์ร้อย เป็นการรวมความแตกต่างของประชากรและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง

การจัดระบบตามลำดับขั้นตอนและลำดับชั้นอาวุโสมีบทบาทสำคัญอย่างมากในวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย คล้ายคลึงกับของประเทศไทยและหลายประเทศในเอเชีย การให้ลำดับความสำคัญและความเคารพนับถือต่อผู้อาวุโส ผู้ที่มีอำนาจและตำแหน่งทั้งในหมู่บ้าน ชุมชนรวมถึงที่ทำงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ผู้อาวุโสที่สุดจะถูกคาดหวังจากสังคมและคนทั่วไปว่าที่จะเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของกลุ่ม โดยเราควรเรียกผู้ที่อาวุโสกว่าว่า “บาปัก” หรือ “Bapak” ซึ่งเป็นคำเรียกผู้อาวุโสกว่าที่เป็นผู้ชาย และ “อิบู” หรือ “Ibu” สำหรับผู้อาวุโสกว่าที่เป็นผู้หญิง

เมื่ออยู่ในอินโดนีเซีย เราต้องระวังคำพูดและการแสดงออกในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีผู้คนชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก เช่น ไม่ควรหยอกล้อ ตะโกนหรือทำให้ใครไม่พอใจ การตำหนิเรื่องต่างๆ ก็ไม่ควรเล็งไปที่บุคคลใดหรือกลุ่มใดเป็นการเฉพาะ ดังนั้น การใช้คำพูดหรือการแสดงออกต่อบุคคลที่เพิ่งเริ่มรู้จักหรือยังไม่สนิทสนมควรทำด้วยความสุภาพเรียบร้อย รัดกุมและระมัดระวังให้มาก มีคนเล่าว่าภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียมีวิธีพูดคำว่า “ไม่” ถึง 12 วิธี และมีหลายวิธีสำหรับการยอมรับหรือพูดว่า “ใช่” แม้ว่าคำพูดว่า “ใช่” นั้นมีความหมายที่แท้จริง ก็คือ “ไม่” ดูซับซ้อนหรือไม่ครับ.

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้