วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มุมข้าราชการ 12/11/59

มุมข้าราชการ 12/11/59

โดย ซี.12
12 พ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

การเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งหน้าที่เป็นเรื่องธรรมดานิรันดร์กาลของ ข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง บริหารระดับสูง จากการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งสูงสุดคือ ปลัดกระทรวง ตอนนี้จึงมีตัว ปลัดกระทรวงคนใหม่ล่าสุดได้แก่ วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมาจากเก้าอี้ระดับอธิบดีคือ ผู้อํานวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นการเปลี่ยนตำแหน่งที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ด้วย มาตรา 44 มีผลตั้งวันเสาร์ที่แล้ว....

เรื่องราวในวงราชการนั้นอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเปล่าประโยชน์ที่จะไปตีโพยตีพาย ดูอย่างคราวที่ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คนก่อนหน้าโน้นคือ เมธินี เทพมณี โดนคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยความอดทน แถมยังก้มหน้าก้มตาทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยไม่เกี่ยงงอน จนในที่สุดวันนี้ตำแหน่งใหม่ของเธอคือ เลขาธิการ ก.พ. ที่ได้มาโดยไม่ได้คาดคิดและไม่รู้ตัวมาก่อน....

อธิบดีใหม่จากการแต่งตั้งผ่าน ครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมามี 4 ราย คือ ดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็น อธิบดีกรมท่าอากาศยาน จตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ทศพล ทังสุบุตร รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็น อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็น ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย....

ส่วนตำแหน่งระดับรองมี สมพาศ นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็น รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สมศักดิ์ ห่มม่วง กับ กฤชเทพวิมลี 2 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็น รองปลัดกระทรวงคมนาคม พงศ์บุณย์ ปองทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม....

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งที่ปรึกษา 2 ราย คือ สมบูรณ์ วงศ์กาด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา กับ ปวัตร์ นวมะรัตน ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็น รองเลขาธิการ กปร.คู่กัน....

ก่อนหน้านี้มีการย้าย กรีฑา ประสบโชค รองปลัดกระทรวงแรงงาน ถูกโอนมาเป็น ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในขณะที่ 2 รองอธิบดี ของกระทรวงอุตสาหกรรม คือ เดชา เกื้อกูล รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กับ อภิจิณ โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งคู่และคู่สุดท้าย รัตนา เธียร-วิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับ จันจิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ทั้งคู่เช่นกัน....

อีก 2 รายเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ใน 2 กระทรวง คือ สุปราณี ดาโลดม ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ กรมอนามัย เป็น ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย และ พิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ. ส่วนตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครองของกระทรวงมหาดไทยยังไม่เข้า ครม. โดยผู้สมัคร 4 รายเพิ่งเข้าสอบสัมภาษณ์เมื่อวันอังคารคือ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และ สมหวัง พ่วงบางโพ เป็นรองผู้ว่า ราชการจังหวัดอุดรธานี งานนี้คาดหมายได้ไม่ยากว่าชื่อแรกเข้าวิน....

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้