วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

You forgot the credits.

ในการสนทนากับฝรั่งมังค่าทั้งหลาย เรามักจะได้ยินวลี on the credit side วลีนี้ใช้เมื่อเราจะพูดถึงสิ่งดีของคนใดคนหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่นบอกว่า On the credit side, that organization has helped to create jobs. เป็นเรื่องที่ดีน่าชื่นชมมากนะครับ องค์กรนั้นได้ช่วยสร้างงานได้บานเบอะเยอะแยะ

มีคำกล่าวในภาษาอังกฤษถึงคนที่ควรจะได้รับการยกย่องสรรเสริญในสิ่งที่เขาได้ทำสิ่งดีๆ ไว้ก่อนหน้านี้ว่า ‘Credit where credit is due.’ หรือ ‘Give credit where credit is due.’ หลังจากกล่าวถึงผลงานของจอห์นที่มีให้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้ว

ผู้กล่าวก็พูดว่า John deserves to be praised for the good things he has done for university. จอห์นสมควรจะได้รับการยกย่องในสิ่งดีๆ ที่เขาทำให้มหาวิทยาลัยของเรา “Give credit where credit is due.”

หลังจากตรวจภาพยนตร์สารคดีเรื่องลิงหนุงหนิงเสร็จ กรรมการบริษัทคนหนึ่งก็หันไปพูดกับผู้อำนวยการสร้างว่า You forgot the credits. ผู้อ่านท่านครับ คำว่า credits ในที่นี้ต้องเติม -s เสมอ หมายถึงรายชื่อของคนที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับการสร้างภาพยนตร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะไว้ตอนท้ายรายการหรือต้นรายการ ที่ภาษาไทยเรามักจะใช้คำว่า เครดิตต้นรายการ หรือเครดิตท้ายรายการ

ชื่อคน+be in credit หมายถึง มีเงินฝากอยู่ในธนาคาร หลังจากรับใบมรณบัตรจากเจ้าหน้าที่แล้ว ภรรยาของปีเตอร์ก็พูดกับลูกชายว่า Your father was USD 200,000 in credit. พ่อของลูกมีเงิน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ในธนาคาร.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

11 พ.ย. 2559 08:53 11 พ.ย. 2559 08:53 ไทยรัฐ