วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งทรงพระเยาว์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งทรงพระเยาว์ ประทับนั่งรถสามล้อถีบเคียงคู่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์.

11 พ.ย. 2559 08:01 11 พ.ย. 2559 08:02 ไทยรัฐ