วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พม.-ยุโรปพัฒนาระบบคืนเหยื่อค้ามนุษย์สู่สังคม

พม.-ยุโรปพัฒนาระบบคืนเหยื่อค้ามนุษย์สู่สังคม

  • Share:

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยนาง ลุยซา ราเกอร์ อัครราชทูตและรองหัวหน้าคณะผู้แทน สหภาพยุโรป ร่วมเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบส่งต่อและคืนสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพภายใต้โครงการ Migration EU eXpertise (MIEUX) นายไมตรีกล่าวว่า โครงการ MIEUX เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง พม. และ International Center for Migration Policy Development (ICMPD) ที่เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2557 มีแผนจัด 4 กิจกรรมร่วมกัน ซึ่ง3กิจกรรมดำเนินการมาแล้ว ประกอบด้วย 1.การทำความเข้าใจ ระบบการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ 3.การศึกษาดูงาน

ปลัด พม. กล่าวด้วยว่า การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบส่งต่อและคืนสู่สังคมอยู่ในแผนกิจกรรมที่ 4 ตามกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการส่งต่อผู้เสียหายที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การประเมินความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ การติดตามและประเมินความเสี่ยง กระบวนการส่งต่อข้อมูลหลักฐานเพื่อใช้ดำเนินคดีกับผู้ค้า แนวทางปฏิบัติที่ดีและข้อท้าทาย รวมถึงแนวปฏิบัติเพื่อการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กิจกรรมต่างๆ ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปในกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองและส่งกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้