วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต้องปรับตัวให้ทันโลก

ผลการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา อย่างไม่เป็นทางการ พลิกความคาดหมาย ไม่ต่างจากการโหวต ประเทศ อังกฤษ ออกจาก สหภาพยุโรป เท่าไหร่นัก ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับชาวโลกอย่างไรบ้าง ต้องติดตามตอนต่อไป ไม่ใช่เรื่องที่จะฟันธงได้ในวันสองวันนี้

ความเข้มแข็งภายในประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง เป็นการตั้งรับที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆประเทศ รวมทั้งไทยด้วย ถ้ายังสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งไม่หยุดหย่อน ใครเป็นผู้นำสหรัฐฯคนใหม่ก็มีปัญหาอยู่ดี

ไม่ควรตีตนไปก่อนไข้

คนไทยชอบวิพากษ์วิจารณ์ มากกว่าการลงมือทำ การพัฒนา ประเทศที่ต้องสะดุดหรือล่าช้าก็เพราะเสียงวิพากษ์วิจารณ์นี่แหละ เช่น การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทั้งที่เทพา จ.สงขลา และที่กระบี่ ยังไม่ทันจะลงมือสร้าง ถูกวิจารณ์ถึงเรื่องปัญหาสารพัดอย่างแม้กระทั่งการกล่าวหาว่ามีการมัดมือชกให้นักวิชาการในมหาวิทยาลัยเซ็นอนุมัติ MOU กับการไฟฟ้า บิดเบือนข้อเท็จจริงทุกเรื่อง

ค้านแบบไม่ลืมหูลืมตา

กระทั่ง พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผช.ผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ.และ ผศ.ดร.ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงพื้นที่ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจและภาวะสุขภาพของประชาชนใน อ.เทพา โดยมี วีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพาและชาวบ้านกว่า 200 คน เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นโดยเฉพาะเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งก่อนและหลังที่มีโรงไฟฟ้าเทพา

จากการร่วมมือระหว่างชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ กฟผ.และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชาวบ้านใช้เวลาการศึกษา 90 วัน เพื่อเก็บข้อมูลทั้งทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพของชาวบ้าน ได้รับความร่วมมือจาก ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

การเก็บข้อมูลไม่เฉพาะผลกระทบกับสุขภาพของชาวบ้านและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การศึกษา ผ่านแบบสอบถามและพบปะกับชาวบ้านด้วยตัวเอง เบื้องต้นไม่พบผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแต่อย่างใด

ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน คุ้มค่าและให้ประโยชน์สูงสุดมีความจำเป็นต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศและรองรับกับการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนในอนาคต

การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นมาตรฐานการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่ กฟผ. แต่อยู่ที่ประชาชนและประเทศโดยตรง

ก็ไม่รู้ค้านกันเพื่อ?

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

10 พ.ย. 2559 10:09 10 พ.ย. 2559 10:09 ไทยรัฐ