วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ย้ายนายอำเภอใต้

ย้ายนายอำเภอใต้

โดย ซี.12
11 พ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

จากนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการโยกย้ายดังที่นำเสนอไปแล้วเมื่อวานนี้

ขอต่อด้วยบันทึกการโยกย้ายนายอำเภอภาคใต้ในพื้นที่ปกติไปเสียเลยว่าใครไปอยู่ที่ไหนแล้วค่อยๆว่ากันถึงภาคอื่นๆ

สำรวจดูแล้วนายอำเภอภาคใต้มีย้ายกันในราวยี่สิบกว่าคนคือ 1.นายพิทักษ์ บริพิศ นายอำเภอชะอวด นครศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอปะทิว ชุมพร 2.นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอท่าแซะ ชุมพร เป็น นายอำเภอเมืองชุมพร 3.นายวนิพงศ์ มุณีน้อย นายอำเภอละแม ชุมพร เป็น นายอำเภอท่าแซะ ชุมพร 4.นายศิริพล พิพัฒน์รัตนเสรี นายอำเภอพิปูน นครศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอย่านตาขาว ตรัง 5.นายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอพิปูน นครศรีธรรมราช 6.นายกฤษณะ ณ สงขลา นายอำเภอนาบอน นครศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 7.นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอฉวาง นครศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 8.นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอระแงะ นราธิวาส เป็น นายอำเภอฉวาง นครศรีธรรมราช 9.นายกิตติพันธ์ เพชรชู นายอำเภอลานสกา นครศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอขนอม นครศรีธรรมราช 10.นายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอบางแก้ว พัทลุง เป็น นายอำเภอสิชล นครศรีธรรมราช

11.นายวิโรจน์ สุวรรณวงศ์ นายอำเภอเขาพนม กระบี่ เป็น นายอำเภอตะกั่วป่า พังงา 12.นายนฤทธิ์ มงคลศรี นายอำเภอควนขนุน พัทลุง เป็น นายอำเภอเมืองพังงา 13.นายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอป่าบอน พัทลุง เป็น นายอำเภอควนขนุน พัทลุง 14.นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ เป็น นายอำเภอเกาะยาว พังงา 15.นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ นายอำเภอปากพะยูน พัทลุง เป็น นายอำเภอเมืองพัทลุง 16.นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอหนองสูง มุกดาหาร เป็น นายอำเภอปากพะยูน พัทลุง 17.นายอินทรพล สุทธิวิริยะ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง พังงา เป็น นายอำเภอเขาชัยสน พัทลุง 18.นายปภาวิน แสงสุริยา นายอำเภอศรีธาตุ อุดรธานี เป็น นายอำเภอทับปุด พังงา 19.นายอนุสร ตันโชติกุล นายอำเภอสทิงพระ สงขลา เป็น นายอำเภอเมืองสงขลา 20.นายกชกร รักษาสรณ์ นายอำเภอศรีสาคร นราธิวาส เป็น นายอำเภอสทิงพระ สงขลา

21.นายสุรชัย วงศ์ศุภลักษณ์ นายอำเภอสะบ้าย้อย สงขลา เป็น นายอำเภอรัตภูมิ สงขลา 22.นายชุมพล สุขใส นายอำเภอเวียงสระ สุราษฎร์ธานี เป็น นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 23.นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล นายอำเภอท้ายเหมือง พังงา เป็น นายอำเภอเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 24.นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี เป็น นายอำเภอดอนสัก สุราษฎร์ธานี 25.นายประยูรศักดิ์ สุวรรณวงศ์ นายอำเภอบึงบูรพ์ ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 26.นายบุญชัย สมใจ นายอำเภอปะเหลียน ตรัง เป็น นายอำเภอกะเปอร์ ระนอง 27.นายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอละงู สตูล เป็น นายอำเภอปะเหลียน ตรัง

สำหรับบันทึกการย้ายนายอำเภอภาคอื่นๆโปรดรออีกนิด.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้