วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin

หากนั่งรถตามรถบรรทุกในอินเดีย พบว่าแทบทุกคันจะเขียนด้านหลังรถว่า Sound your horn! หรือ Blow your horn! ข้อความเหล่านี้สื่อว่า โปรดบีบแตร ผมเคยไปอินเดียรถแตรเสีย คนขับไม่กล้าขับ ต้องไปซ่อมแตรก่อนจึงจะยอมขับรถได้ บางคนก็ใช้ว่า Toot your horn! หรือ Honk your horn! ซึ่งให้ความหมายอย่างเดียวกันว่า โปรดบีบแตร!

ฝรั่งมีวลีว่า draw in your horns หรือ pull in your horns วลีนี้สื่อว่า ลดจำนวนเงินที่ใช้จ่ายลง = to reduce the amount of money you spend

Dilemma = สภาวะวิกฤติ กลืนไม่เข้าคายไม่ออก สภาวการณ์ที่ยากลำบาก be on the horns of a dilemma หมายถึง อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างของ 2 สิ่ง ซึ่งทั้ง 2 สิ่งนั้น 1.unpleasant และ 2.difficult ทั้งไม่เป็นที่ปรารถนาและยุ่งยาก

บ้านเรามีคำว่า เสือก ที่หมายถึง ยุ่งเรื่องชาวบ้าน คนอเมริกันก็มีกริยาวลี horn in ที่สื่อถึง to interrupt when you are not wanted หรือ to try to take part in something when you are not wanted

ดอร่า (Dora) กับ เฟลิกซ์ (Felix) กำลังเล่นกันอย่างสนุก เบ็ธซี (Betsy) เข้ามาล้มของเล่น ดอร่าเป็นฝ่ายพูดขึ้นว่า Don’t horn in our fun. อย่ามายุ่ง เรากำลังสนุกอยู่

ควายบางตัวมีเขา บางตัวไม่มีเขา ตัวที่มีเขาเราใช้ horned เป็น adjective ไปขยายนาม เช่น a horned buffalo ควายตัวที่มีเขา คางคกบางพันธุ์มีลักษณะคล้ายเขายื่นออกมา เราก็ใช้ a horned toad.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้