วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปาฏิหาริย์บารมี เหรียญ ร.๙ เนื้อทองคำ กับความภูมิใจของนักข่าวคนหนึ่ง

ปาฏิหาริย์บารมี เหรียญ ร.๙ เนื้อทองคำ กับความภูมิใจของนักข่าวคนหนึ่ง

  • Share:

เปิดความประทับใจของนักข่าวสายทหาร ถึงวันที่ได้รับเหรียญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เนื้อทองคำ จากมือ ผบ.ทร. ถือเป็นความโชคดีอย่างที่สุด และเชื่อในปาฏิหาริย์บารมี มีความทุกข์นึกถึงพระองค์ ทุกข์มลายหายไปทุกครั้ง...

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2559 นายกิจจา เจริญเกียรติก้อง หรือ “เสธ.ยุ่น” รีไรเตอร์ไทยรัฐออนไลน์ ที่ถือว่าเป็น อีกหนึ่งคนที่โชคดี มีโอกาสได้รับเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ ปี 2539 เนื้อทองคำ จากมือ พล.ร.อ.ประเจตน์ ศิริเดช ผบ.ทร.ขณะนั้น


กิจจา หรือที่เพื่อนๆ นักข่าวสายทหาร รู้จักกันในชื่อ ‘เสธ.ยุ่น’ กล่าวว่า ในช่วงปี 2539 ตนเป็นผู้สื่อข่าว ได้ช่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานกองทัพเรือ โดยตอนนั้นมีนักข่าว 6 คน ที่ได้รับจากมือท่าน ผบ.ทร. โดยตนเป็นหนึ่งที่ได้รับ เพราะตลอดระยะเวลาที่ได้เข้ามาทำงานด้านสื่อสารมวลชนมีโอกาสได้อยู่ในสายงานด้านการทหาร จึงทำให้มีความผูกพัน รวมถึงส่วนตัวแล้วมีความสนใจงานภารกิจของกองทัพ มีความชื่นชอบในเครื่องแบบทหาร จึงยิ่งทำให้อยากจะค้นคว้าหาคำตอบ และอยากเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์ท่าน ในฐานะที่ทรงเป็น "จอมทัพไทย" เป็นกษัตริย์นักพัฒนา นักคิด และเป็นแบบอย่างของทหาร ที่เหล่าทัพต้องน้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาใช้ในงานของกองทัพ และจะเห็นว่า ยามที่พระองค์ท่านสวมเครื่องแบบ ไม่ว่าจะเหล่าทัพใด จะมีความสง่างาม องอาจ เป็นอย่างมาก


เสธ.ยุ่น กล่าวอีกว่า การได้มาเป็นสู่อาชีพนักข่าว จึงมีโอกาสสัมผัสงานพระราชพิธี และเป็นจุดเร่ิมต้นของการเก็บสะสมเหรียญต่างๆ ของในหลวง ยิ่งได้เห็นงานพระราชพิธี ที่พระองค์ท่านเสด็จฯ มาตรวจแถวการสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ทุกวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี ภาพนั้นได้สร้างความประทับใจให้ตนเป็นอย่างมาก และยิ่งมีโอกาสได้นั่งชมแบบใกล้ๆ ได้เข้าร่วมทำข่าว ยิ่งถือเป็นภาคภูมิใจอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม เหรียญดังกล่าวที่กองทัพเรือจัดสร้างนั้น มีจำนวนไม่มากนัก และทุกคนที่ได้รับต่างเก็บไว้หรือนำมาคล้องคอ และส่วนตัวนั้นเชื่อว่าเหรียญดังกล่าว มี "ปาฏิหาริย์"

"ส่วนตัวแล้ว มีเรื่องราวความประทับใจจากเหรียญในหลวงหลายๆ ครั้ง โดยเฉพาะช่วงมีความทุกข์ใจ พอนึกถึงพระองค์ท่าน นำเหรียญมาห้อยคอ แล้วพนมมือขอให้พระองค์ทรงช่วย ก็จะผ่านวิกฤติ ผ่านเรื่องร้ายๆ ไปได้เสมอ ซึ่งใครไม่เคยสัมผัสด้วยตัวเองก็จะไม่รู้ หลายครั้งผมได้ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นเครื่องมือพิเศษ ที่ทำให้มีแรงฮึด ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ คิดอะไรก็สำเร็จ มีปัญหา ปัญหาก็คลี่คลายหายไป ซึ่งผมเรียกสิ่งเหล่านี้ ว่า ปาฏิหาริย์"


สำหรับประวัติการจัดสร้างเหรียญที่ระลึก เหรียญที่กองทัพเรือสร้างทูลเกล้าฯ ถวาย 9 มิถุนายน 2539 หรือในวงการนักสะสมเหรียญเรียกกันว่าเหรียญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เพราะตามประวัติเกี่ยวกับเรือพระที่นั่งชื่อ "นารายณ์ทรงสุบรรณ" นั้น เป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง หมายถึงเรือประเภทเรือขุดจากท่อนซุง ต่อหัวเรือยกสูงงอนขึ้น แกะสลักหัวเรือ-ท้ายเรือด้วยศิลปะ-ประติมากรรมที่งดงาม เป็นประเภทเรือรูปสัตว์ ซึ่งเรือรูปสัตว์นี้ตามหลักฐานมีมาตั้งแต่รัชกาล สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณมีชื่อเดิมว่า "มงคลสุบรรณ" ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้ต่อขึ้นตามแบบอย่างสมัยอยุธยา เพื่อเป็นเกียรติยศสำหรับแผ่นดิน

ลักษณะเรือมีความยาว 17 วา 3 ศอก กว้าง 5 ศอก 5 นิ้ว ลึก 1 ศอก 6 นิ้ว พื้นท้องเรือ ภายนอกทาสีแดง กำลังฝีพาย 65 นาย โขนเรือเดิมจำหลักไม้รูป "พญาสุบรรณ" หรือ "พญาครุฑยุดนาค" มีช่องกลมติดตั้งปืนใหญ่ที่หัวเรือใต้ครุฑ ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดำริให้เสริม "พระนารายณ์" ประทับยืนบนหลังพญาสุบรรณ เพื่อเพิ่มความสง่างาม แล้วโปรดเกล้าฯ ให้ขนานนามเรือใหม่ว่า "นารายณ์ ทรงสุบรรณ" เข้าร่วมใน "กระบวนพยุหยาตราชลมารค" ครั้งสำคัญ 2 ครั้งคือ ในการเสด็จเลียบพระนครของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

จากนั้นเนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปีที่ 50 ในวันที่ 9 มิ.ย. 2539 ซึ่งมี พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองทัพเรือ โดยการสนับสนุนของกรมศิลปากร และสำนักพระราชวัง ดำเนินการจัดสร้างเรือพระที่นั่งใหม่ 1 ลำ ตามวิธีการช่างต่อเรือยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ผสมเทคนิคต่อเรือสมัยใหม่ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 11,941,730 บาท งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการจัดสร้างนั้น ไม่ต้องรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน แต่เปิดโอกาสให้พสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่ามีโอกาสได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกองทัพเรือได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกในการสร้างเรือพระที่นั่งลำใหม่นี้ออกหาทุน

เรือพระที่นั่งลำนี้จึงเป็น "เรือพระที่นั่งลำแรกที่สร้างขึ้นในรัชกาลปัจจุบัน" ลักษณะโขนเรือเป็นรูปนารายณ์ทรงสุบรรณ มีขนาดใหญ่กว่าแบบเดิมเล็กน้อย ตัวเรือกว้าง 3.20 เมตร ยาว 44.30 เมตร กินน้ำลึก 1.10 เมตร น้ำหนัก 20 ตัน ใช้ฝีพาย 50 นาย เพื่อแสดงความหมายสอดคล้องถึงโอกาส 50 ปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเรือพระที่นั่งลำนี้ว่า "เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9" และในปีแห่งพระราชพิธีกาญจนาภิเษกนั้น เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 ได้เสริมให้กระบวนเรือพยุหยาตราชลมารค งดงาม ยิ่งใหญ่อลังการกว่าที่เคยมีมา ในการร่วม "กระบวนเรือพระราชพิธี เฉลิมพระเกียรติ ทรงครองราชย์ 60 ปี" เมื่อ 9 มิ.ย.2549 ที่ผ่านมา ให้คนไทยได้ชื่นชม "เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9" นี้

"การจัดสร้างขึ้นโดยคนไทยทั้งชาติได้มีส่วนร่วม ด้านหนึ่งนั้นเป็นการรักษามรดกทาง ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงไว้ เป็นการอนุรักษ์ฝีมือช่างยุครัตนโกสินทร์ไว้มิให้สูญสลาย และเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ ไว้ในกระบวนเรือพระราชพิธี"

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้