วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สนามบินสุวรรณภูมิ คุมเข้มโคมลอย-ปล่อยลูกโป่ง ช่วงลอยกระทง

สนามบินสุวรรณภูมิ คุมเข้มโคมลอย-ปล่อยลูกโป่ง ช่วงลอยกระทง

  • Share:

สนามบินสุวรรณภูมิ ร่วมกับตำรวจ และจังหวัดสมุทรปราการ เร่งหามาตรการป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดกับอากาศยาน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง...

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 พ.ย.59 ณ ห้องประชุม AOB 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พล.ต.ต.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบช.ภ.1 นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการ ผอ.บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และนายธีรพล ศิรินานุวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันแถลงข่าวมาตรการป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดกับอากาศยานในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2559 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับอันตรายจากการปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง พลุไฟ และการยิงลำแสงขึ้นฟ้า พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่ออากาศยาน

พล.ต.ต.ธนา กล่าวว่า เนื่องจากในวันที่ 14 พ.ย.นี้ เป็นเทศกาลวันลอยกระทง ในการจัดบางพื้นที่จะมีการปล่อยโคมลอย ปล่อยลูกโป่ง หรือฉายลำแสงขึ้นท้องฟ้า ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานในระหว่างการบิน และการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2521 จึงขอความร่วมมือประชาชนงดการปล่อยโคมลอย ปล่อยลูกโป่ง การฉายลำแสงขึ้นท้องฟ้า หรือกระทำการที่อาจจะเป็นอันตรายต่ออากาศยานในพื้นที่ใกล้เคียงท่าอากาศยานและพื้นที่ต่อเนื่อง และขอความร่วมมือให้ผู้จัดงานในพื้นที่ที่มีการจัดงานทุกพื้นที่ ติดประกาศห้ามเพื่อให้ประชาชนเห็นทั่วงาน และประชาสัมพันธ์เตือนเป็นระยะ และมีการออกตรวจตราในทุกพื้นที่ที่มีการจัดงาน หากพบมีผู้ฝ่าฝืนจะกวดขันจับกุมอย่างจริงจัง

ด้านนายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ในส่วนของ ทสภ. ได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์จำนวน 3,000 ใบ นำไปแจกจ่ายและเผยแพร่ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชุมชนต่างๆ ที่อยู่โดยรอบ ทสภ.เพื่อรณรงค์และขอความร่วมมือให้ประชาชนงดปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง จุดพลุไฟ หรือการ ยิงลำแสงขึ้นสู่ท้องฟ้าในช่วงเทศกาลลอยกระทงภายในรัศมี 8 กิโลเมตรโดยรอบ ทสภ. นอกจากนี้ ทสภ.ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบการปล่อยโคมลอย ลูกโป่งในช่วงเทศกาลลอยกระทงโดยเฉพาะ หากพบซากโคมลอยหรือลูกโป่งลอยตกเข้ามาในเขตพื้นที่การบิน ทสภ. จะดำเนินการเร่งเก็บกู้ซากดังกล่าวโดยทันที เพื่อไม่ให้กลายเป็นวัตถุแปลกปลอมในเขตการบิน และป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่ออากาศยาน อย่างไรก็ตามในช่วงลอยกระทง ปี 2558 ที่ผ่านมาไม่พบซากโคมลอยเข้ามาตกในพื้นที่เขตการบินของ ทสภ.

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 27/2559 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ โคมลอย โคมควัน และวัตถุอื่นๆ ห้ามมิให้ผู้ใดจุดหรือปล่อยบั้งไฟ โคมลอย โคมควัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตสำหรับกรุงเทพมหานครและนายอำเภอสำหรับจังหวัด หากประชาชน ชุมชน หรือหน่วยงานใดมีความประสงค์ทำการปล่อยโคมลอย จุดพลุ ดอกไม้ไฟ บั้งไฟ หรือการกระทำอื่นๆ ในลักษณะใกล้เคียงกันให้ดำเนินการดังนี้ ต้องขออนุญาตล่วงหน้าก่อนดำเนินการอย่างน้อย 15 วันทำการต่อผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอท้องที่นั้นๆ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งข่าวความปลอดภัยในการเดินอากาศที่ระบุรายละเอียดของการดำเนินการดังกล่าวแจ้งต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และหอบังคับการบิน ทสภ. ล่วงหน้าก่อน 7 วันทำการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.caat.or.th สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2568-8831 หมายเลขโทรศัพท์ หอบังคับการบิน ทสภ. 0-2131-3612.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้