วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอร์ด สปสช.ส่งชื่อผู้ชิงเก้าอี้เลขาฯ ให้กฤษฎีกาตรวจคุณสมบัติ

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข

บอร์ด สปสช.ส่ง 6 รายชื่อ ผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.ให้กฤษฎีกาตีความคุณสมบัติ พร้อมส่งเอกสารสู้คดี "หมอประทีป" ฟ้องเหตุไม่รับรองเป็นเลขาฯ ในรอบแรก

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.59 ที่ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวว่า บอร์ดได้รับทราบรายงานการสรรหาเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ แทน นพ.วินัย สวัสดิวร อดีตเลขาธิการ สปสช.ซึ่งเกษียณอายุราชการเมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา โดยเป็นการสรรหาในรอบที่ 2 ซึ่งมี รศ.ต่อตระกูล ยมนาค เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีผู้สมัคร 12 คน ซึ่งหลังจากพิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า มี 6 คน ที่ต้องส่งให้สำนักงานกฤษฎีกาตีความว่ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 32 (12) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 หรือไม่ ซึ่งบอร์ดเห็นชอบตามที่เสนอ คือ 1.นพ.วิทยา ตันสุวรรณนนท์ รองเลขาธิการ สปสช. ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารองค์กร 2.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข ได้รับมอบอำนาจจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ลงนามผูกพันข้อตกลง 2 โครงการกับ สปสช. 3.นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการ สปสช. ซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กร

4.นพ.ชูศักดิ์ โอกาสเจริญ อดีตผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กร 5.นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.โรงพยาบาลชุมแพ ซึ่งพบว่าโรงพยาบาลชุมแพ เป็นหน่วยรับเงินตามข้อตกลงดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบริการปฐมภูมิ ระหว่างกระทรวงและ สปสช. และ 6.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่ามหาวิทยาลัยมหิดล และ สปสช.มีข้อตกลงให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ

ด้าน นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ ประธานคณะทำงานประสานการดำเนินคดี บอร์ดสปสช.ถูก นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อดีตรองเลขาธการ สปสช. ยื่นฟ้องกรณีที่ไม่รับรองเป็นเลขาธิการ สปสช. ในช่วงการสรรหารอบที่ 1 ว่า เบื้องต้น นพ.ประทีป ได้เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 14 ล้านบาท ซึ่งได้ทำและมอบเอกสารส่งสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว ทั้งนี้ เดิมเรื่องคำให้การต่างๆ นั้นครบกำหนดไปแล้วเมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่ผ่านมา แต่ แต่ได้อนุญาตให้ขยายเวลาไปอีก 30 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 6 ธ.ค. ตรงนี้ก็จะดำเนินการสู้คดีต่อไปในเร็วๆ นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้สมัครอีก 6 คน ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว คือ 1.นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผอ.โรงพยาบาลราชบุรี  2.นายปรเมษฐ์ จินา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร 3.นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ ผอ.โรงพยาบาลนาหม่อม จ.สงขลา 4. นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุข จ.มหาสารคาม 5.นพ.หมอยุ่น ษัษฐบุตรพฤทธิพันธุ์ อดีต ผอ.โรงพยาบาลพะโต๊ะ และโรงพยาบาลทุ่งตะโก จ.ชุมพร และ 6.นพ.กำจัด รามกุล ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข.

บอร์ด สปสช.ส่ง 6 รายชื่อ ผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.ให้กฤษฎีกาตีความคุณสมบัติ พร้อมส่งเอกสารสู้คดี "หมอประทีป" ฟ้องเหตุไม่รับรองเป็นเลขาฯ ในรอบแรก 9 พ.ย. 2559 16:11 9 พ.ย. 2559 17:33 ไทยรัฐ