วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยธ. เปิดเวทีอาเซียนยกระดับการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

“บิ๊กต๊อก” เป็นประธานเปิดการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1 เชื่อมโยงกระบวนการยุติธรรมภูมิภาค

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ 9 พ.ย.2559 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในความร่วมมือทางกฎหมาย และสนับสนุนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน โดยมี นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผอ.สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) และผู้แทนหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมทุกภาคส่วนทั้งในและนอกประเทศเข้าร่วม

พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวหลังเปิดการประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 16 และการประชุมรัฐมนตรีกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อ ต.ค.2558 ที่ประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงได้มีการประชุมมาแล้วหลายครั้งแต่การเชื่อมโยงและนำไปดำเนินการสานต่อระหว่างประเทศอาเซียน และสหประชาชาติยังขาดหาย ทาง TIJ จึงได้ยื่นข้อเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ทั้งนี้ TIJ ได้ริเริ่มจัดการประชุมเรื่องดังกล่าวเป็นครั้งแรกในอาเซียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมืออย่างบูรณาการของหน่วยงานภายในและนอกประเทศ

พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวอีกว่า TIJ ไม่ใช่ทำงานเรื่องวิจัยเชิงวิชาการเท่านั้นแต่เป็นสถาบันที่เชื่อมโยงกระบวนการยุติธรรมกับนานาประเทศ โดยเพิ่งแก้ พ.ร.บ.เมื่อไม่นานมานี้และได้ทำหน้าที่แล้ว เพื่อพัฒนางานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อาทิ เรื่องสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเชื่อมโยงกับอาเซียนและสหประชาชาติ รวมทั้ง รัฐบาลนี้ได้ผลักดันขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมหลายด้าน เช่น กฎหมายยาเสพติด กฎหมายราชทัณฑ์ ฯลฯ และค่อยพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ แม้รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ได้วางรากฐานกระบวนการยุติธรรมในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา พร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงาน


ด้าน นายกิตติพงษ์ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งไม่ได้เชิญมาเฉพาะผู้รู้กฎหมายแต่เปิดให้ นักวิชาการ ผู้เกี่ยวข้อง และสหประชาชาติ เข้ามาพูดคุยแบบร่วมบูรณาการ ซึ่งบางประเทศอาจมีตัวบทกฎหมายไม่เหมือนกัน เช่น กฎหมายราชทัณฑ์ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงเสนอเวทีกลาง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับฟังนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเวทีอภิปราย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1.มาตรการรองรับภัยคุกคามใหม่ด้านการลักลอบการค้าสัตว์ป่าและค้าไม้ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน 2.ยุทธศาสตร์การป้องกันอาชญากรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตเมือง และ 3.มาตรการฟื้นฟูผู้กระทำผิดและปฏิรูประบบราชทัณฑ์ให้ตอบสนองต่อกลุ่มเปราะบาง

"นอกจากนี้ ยังมีเวทีเยาวชนเข้าอบรม TIJ ภายใต้ห้วข้อ การป้องกันอาชญากรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผู้แทนเยาวชนทั้งในและนอกอาเซียนเข้าร่วมกว่า 40 คน เพื่อทำกิจกรรมและร่วมสังเกตการณ์การว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา พร้อมเตรียมนำเสนอผลงานในช่วงสุดท้ายของการประชุมดังกล่าวด้วย" ดร.กิตติพงษ์

“บิ๊กต๊อก” เป็นประธานเปิดการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1 เชื่อมโยงกระบวนการยุติธรรมภูมิภาค 9 พ.ย. 2559 15:37 9 พ.ย. 2559 22:49 ไทยรัฐ