วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บิ๊กป้อม ชี้อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ทำเงินให้ไทย ปีละ 5 หมื่นล้าน

"ประวิตร" เปิดประชุมผู้ผลิตปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ 14 เผยอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยขยายตัวช่วง 10 ปี ร้อยละ 7.10 สร้างอาชีพหมุนเวียนปีละมากกว่า 5 หมื่นล้านบาท

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 59 ที่โรงแรมแชงกรี-ลา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี ว่าด้วยเรื่องการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (อาร์เอสพีโอ) ครั้งที่ 14 โดยมีตัวแทนจากบริษัทชั้นนำที่สำคัญในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ผู้นำองค์กรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันการเงิน ผู้กำหนดนโยบาย และนักวิชาการ ตลอดจนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจาก 46 ประเทศ เข้าร่วมเพื่อช่วยผลักดันให้บริษัทชั้นนำ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ผู้วางแผนนโยบายและกลุ่มนักวิชาการ มาร่วมกันในการสร้างระบบนิเวศน้ำมันปาล์มให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากขึ้น

โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีผลผลิตต่อไร่สูงกว่าน้ำมันทุกชนิด รวมถึงสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม ดังนั้น ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มและปาล์มของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่ง 10 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมปาล์มของไทยและน้ำมันปาล์มขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.10 ต่อปี สร้างอาชีพหมุนเวียนปีละมากกว่า 50,000 ล้านบาท จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการปลูกปาล์มมากกว่าร้อยละ 90 แต่เป็นเกษตรกรรายย่อยที่ขาดความรู้เรื่องการจัดการที่ดี สร้างความสูญเสียในเรื่องการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป ส่งผลให้การผลิตปาล์มของไทยมีราคาสูงมากกว่าประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย รัฐบาลจึงจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติขึ้นมากำกับดูแลปาล์มน้ำมันทั้งระบบ โดยคณะกรรมการเห็นชอบยุทธศาสตร์การปฏิรูปน้ำมันปาล์มและปาล์มน้ำมันตั้งแต่ปี 2559-2579 ซึ่งจะเห็นว่าประเทศไทยได้พยายามทำให้ปาล์มน้ำมันได้ใช้อย่างเป็นประโยชน์ทัดเทียมกับประเทศมาเลเซีย เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศด้านการเกษตรและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี จัดทำโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานอาร์เอสพีโอ โดยมีเกษตรกรผ่านการรับรองแล้ว 1,674 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 6,400 ไร่ ส่วนในปี 2560 คาดว่าเกษตรกรจะได้รับการรับรองเพิ่มขึ้นอีก 1,300 ราย ดังนั้น การประชุมดังกล่าวจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

"ประวิตร" เปิดประชุมผู้ผลิตปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ 14 เผยอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยขยายตัวช่วง 10 ปี ร้อยละ 7.10 สร้างอาชีพหมุนเวียนปีละมากกว่า 5 หมื่นล้านบาท 9 พ.ย. 2559 11:32 9 พ.ย. 2559 11:47 ไทยรัฐ