Thairath Logo
กีฬา

'ผีเสื้อมวนหวาน' ระบาดหนักกัดผลมะม่วงส่งออกของจ.ประจวบฯ เสียหายหนัก

Share :

ผีเสื้อมวนหวานระบาดเจาะทำลายผลผลิตมะม่วงส่งออกนอกฤดูต.อ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เสียหายกว่า 3,000 ไร่ เกษตรกรต้องสวมถุงคาร์บอนป้องกันเพิ่มต้นทุนการผลิตอีกไร่ละ 8,000 บาท กระทบยอดส่งออกไปญี่ปุ่น เกาหลี จีน

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.59 นายพนม ซำเผือก ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงส่งออกนอกฤดูอ่าวน้อย ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากมีฝนตกหนักในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้เกิดการระบาดของผีเสื้อมวนหวาน เจาะทำลายผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะผลมะม่วงซึ่งเป็นผลไม้ที่มีความหวานที่แมลงศัตรูพืชชนิดนี้ชอบเป็นพิเศษ ส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตของมะม่วงนอกฤดูที่ทยอยเก็บเกี่ยวได้ในช่วงนี้ มีเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจ 40 ราย พื้นที่เพาะปลูกกว่า 3,000 ไร่ ซึ่งทำให้ผลผลิตเสียหายถึง 90% หากป้องกันไม่ทัน


ทั้งนี้เกษตรกรต้องนำถุงคาร์บอนสวมครอบลูกมะม่วงตั้งแต่มีขนาดเท่าไข่ไก่ เพื่อป้องกันการเจาะทำลายของผีเสื้อมวนหวาน ซึ่งทำให้ต้นทุนของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีกไร่ละ 8,000 บาท และต้องฉีดสารสกัดจากสะเดา ทุกอาทิตย์ส่วนในเวลากลางคืน ต้องคอยจับผีเสื้อที่จ้องทำลายผลผลิตส่วนสาเหตุการเกิดผีเสื้อระบาดเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ก่อนหน้าที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งจัด และเมื่อมีฝนตกจึงทำให้ผีเสื้อมวนหวานที่ขยายพันธุ์ในป่าเขาออกมาหาอาหารกิน โดยจะกินผลไม้ทุกชนิด


สำหรับผลผลิตมะม่วงส่งออกนอกฤดูของตำบาลอ่าวน้อย ปลูกมะม่วงพันธุ์ น้ำดอกไม้สีทอง โชคอนันต์ เขียวเสวย ฟ้าลั่น ส่งออกไปยังประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และยุโรป ปัจจุบันผลผลิตเกรดเอ มีราคารับซื้อกิโลกรัมละ 100 บาท ส่วนที่ไม่ผ่านมีตำหนิเกรดรองลงมากิโลกรัมละ 50 บาท ขณะนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ ทำให้เกษตรกรต้องช่วยตัวเองไปก่อน ส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...
ผีเสื้อมวนหวานมะม่วงนอกฤดูมะม่วงเกรดส่งออกน้ำดอกไม้สีทองโชคอนันต์เขียวเสวยฟ้าลั่นอ่าวน้อยประจวบคีรีขันธ์