วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะลอยกระทงใช้วัสดุย่อยสลายง่าย

นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า เทศกาลลอยกระทงแต่ละปีประชาชนหันมานิยมใช้กระทงจากวัสดุที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ จำนวนมาก โดยล่าสุดปี 2558 พบว่ามีจำนวนกระทงรวม 825,614 ใบ เป็น กระทงจากใบตองร้อยละ 91.4 แต่ขณะเดียวกัน ก็ชี้ให้เห็นว่าในเทศกาลลอยกระทงแต่ละปีเราได้สร้างขยะให้กับแหล่งน้ำพร้อมกันทีเดียวถึงเกือบ 1 ล้านชิ้น ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการสร้างปัญหาให้กับแหล่งน้ำ ทั่วประเทศ เพราะแม้ประชาชนจะหันมาใช้กระทงใบตองหรือวัสดุธรรมชาติ แต่หากเลือกวัสดุที่ไม่เหมาะสมกับแหล่งน้ำก็อาจเป็นการสร้างผลกระทบต่อแหล่งน้ำและสัตว์น้ำได้

อธิบดี สส.กล่าวต่อว่า ดังนั้น ในวันลอยกระทง วันที่ 14 พ.ย.นี้ ขอความ ร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองด้วยการลดขนาดกระทงให้พอเหมาะ ร่วมกันลอยกระทงเป็นกลุ่มต่อหนึ่งกระทงและใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายง่าย โดยอาศัยหลักเกณฑ์การเลือกกระทงง่ายๆ 4 ข้อ คือ 1.วัสดุที่นำมาทำกระทงต้องสร้างมลพิษให้แหล่งน้ำน้อยที่สุด 2. เลือกใช้กระทงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น หากลอยในแม่น้ำหรือสระน้ำ ที่มีปลาหรือสัตว์น้ำ ควรเลือกกระทงขนมปังไม่ต้องใส่สีหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่นเพราะอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำหรือหากลอยกระทงในแหล่งน้ำซึ่งเป็นระบบปิด เช่น สระ บ่อ บึง หนองน้ำ การใช้กระทงขนมปังอาจก่อปัญหา จึงควรเลี่ยงมาใช้กระทงใบตองหรือวัสดุอื่นแทน 3.นำหลัก 3Rs มาประยุกต์ใช้ คือ 1) Reduce ลดปริมาณขนาดของกระทง 2) Reuse ใช้วัสดุตามธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย 3) Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ และ 4.ควรใช้วัสดุ แบบเดียวกันในแต่ละพื้นที่ เพื่อความสะดวกในการจัดการปลายทาง.

นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า เทศกาลลอยกระทงแต่ละปีประชาชนหันมานิยมใช้กระทงจากวัสดุที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ จำนวนมาก 9 พ.ย. 2559 00:07 9 พ.ย. 2559 00:07 ไทยรัฐ