วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สพฐ.แจงแนวทางจัดสอนภาษาอังกฤษ

สพฐ.แจงแนวทางจัดสอนภาษาอังกฤษ

  • Share:

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ออกประกาศเรื่องการ บริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ให้เพิ่มเวลาเรียนชั่วโมงภาษาอังกฤษจากเดิม 40 ชั่วโมงต่อปีเป็น 200 ชั่วโมงต่อปี หรือ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็น 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั้น พบว่ามีโรงเรียนหลาย แห่งยังไม่มีความพร้อม ซึ่งอาจจะติดขัดในบางประเด็น แต่โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้จากเว็บไซต์ youtube และค้นหาคำว่า “Obectv” และ “ENG 24” ขณะเดียวกัน สพฐ.จะจัดทำสื่อการเรียนการสอนลงในวีซีดี 30,000 ชุด แจกจ่ายไปยังโรงเรียนต่างๆ ที่มี ปัญหาเรื่องการดาวน์โหลดสื่อการสอนด้วย

นายบุญรักษ์กล่าวอีกว่า ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้สื่อการเรียนการสอนจากโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม หรือดีแอลทีวี 15,396 แห่ง ให้เริ่มจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2560 โดยภาคเรียนที่ 2/2559 สพฐ.ร่วมกับโรงเรียนวังไกลกังวลที่เป็นแม่ข่ายนำครูแกนนำภาษาอังกฤษไปประจำที่โรงเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางดังกล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้