วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ภูเก็ตขานรับแนวทางการจัดงานรื่นเริง-งานมหรสพ ตามคำสั่งก.มหาดไทย

ภูเก็ตขานรับแนวทางการจัดงานรื่นเริง-งานมหรสพ ตามคำสั่งก.มหาดไทย

  • Share:

เครดิตภาพจาก ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ผวจ.ภูเก็ตขานรับ ก.มหาดไทย กำหนดแนวทางปฏิบัติสถานบันเทิงจัดงานประจำปี งานมหรสพ-งานบันเทิงและกิจกรรมต่างๆ ในช่วงมีงานพระราชพิธีพระบรมศพเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน ตั้งแต่14 พ.ย.นี้...

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.59 นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 สถานบันเทิง การจัดงานประจำปี งานมหรสพ งานบันเทิงและกิจกรรมต่างๆ ในช่วงมีงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้น ขอให้ผู้ประกอบการ สถานบริการ สถานบันเทิงปฏิบัติตามกฎระเบียบและปฏิบัติตามนโยบายจัดระเบียบสังคม อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ทางจังหวัดจะให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา โดยเน้นการใช้กลไกประชาคม เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างเหมาะสม

นายโชคชัย กล่าวว่า ในกรณีสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการนั้น สามารถเปิดทำการได้ตามปกติ แต่ให้ปฏิบัติตามนโยบายจัดระเบียบสังคม เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 พ.ย.59 เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ให้เข้าสู่สภาวะปกติและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

ทั้งนี้ขอให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้หน่อยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือผู้จัดกิจกรรมพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม ดังนี้คือ กิจกรรมใดที่ได้ดำเนินการอยู่และในปัจจุบันสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆต่อไปได้

อาทิเช่น การจัดการประชุม สัมมนา งานมงคลสมรส กฐิน กิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี หรือการเลี้ยงสังสรรค์ ที่ทำในอาคารหรือพื้นที่ที่มีขอบเขตเหมาะสมและเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มตามที่จัดเป็นปกติหรือได้เตรียมการไว้แล้ว เช่น การต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าร่วมประชุมและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนสามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติ เช่น งานมหรสพ งานแสดงดนตรี วัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยผู้จัดงานพิจารณาความเหมาะสมและให้เป็นไปตามกฎและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้