วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แจงขึ้นภาษีน้ำมันขายปลีกไม่ขึ้น

ครม.ต่ออายุรถไฟ-รถเมล์ฟรี 6 เดือนช่วยคนจน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติขยายระยะเวลาให้บริการรถไฟ-รถเมล์ฟรี ออกไปอีก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย.59-30 เม.ย.60 โดยกระทรวงการคลังจะชดเชยรายได้ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก.และการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท.ในวงเงินงบประมาณรวม 2,268 ล้านบาท แบ่งเป็น รถเมล์ ขสมก. 800 คัน ที่วิ่งให้บริการรถเมล์ฟรี ใน 73 เส้นทาง 1,783 ล้านบาท และรถไฟฟรี ชั้น 3 ที่วิ่งให้บริการ 152 ขบวน/วัน 585 ล้านบาท สำหรับสาเหตุที่รัฐบาลยังคงชดเชยค่าโดยสารให้ ขสมก.และรถไฟฟรี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของผู้มีรายได้น้อย

ขณะที่นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยกรณีจากที่กระทรวงการคลังจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ทั้งน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินเพิ่ม 20 สตางค์ต่อลิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.เป็นต้นไปนั้น ไม่ได้ส่งผลทำให้ประชาชนมีภาระรายจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันขายปลีกไม่ปรับขึ้น นอกจากนี้ จากราคาน้ำมันตลาดโลกที่ลดลงและค่าการตลาดที่สูงเฉลี่ย 1-2 บาทต่อลิตร ผู้ค้าน้ำมันจึงสามารถปรับลดราคาน้ำมันทุกประเภททั้ง เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล 20 สตางค์ต่อลิตรยกเว้นราคาอี 85 ไม่เปลี่ยนแปลง

วันเดียวกัน นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ครม.ยังเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์) สาระสำคัญจัดตั้งกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามที่ประกันผลตอบแทนขั้นต่ำไว้ โดยกองทุนสนับสนุนฯจะเป็นแหล่งที่มาของเงิน กรณีกองทุนฯไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนตามที่สัญญาไว้ แบ่งเป็น 2 บัญชีคือ บัญชีที่ 1 เป็นบัญชีเพื่อคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทน โดยจะมีทุนตั้งต้นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 9,000 ล้านบาท และบัญชีที่ 2 เป็นบัญชีสำรองเพื่อจะใส่เงินให้กับ บัญชีที่ 1 ให้ครบ 9,000 ล้านบาทตลอดเวลา หากบัญชีที่ 1 มีการจ่ายเงินไป.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติขยายระยะเวลาให้บริการรถไฟ-รถเมล์ฟรี ออกไปอีก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย.59-30 เม.ย.60 โดยกระทรวงการคลังจะชดเชยรายได้ให้กับองค์การขนส่งมวลชน 8 พ.ย. 2559 23:34 8 พ.ย. 2559 23:34 ไทยรัฐ