วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตื้นตันแต่น้ำตาไหล ครู-นร.รับคอมฯชุดสุดท้าย พระราชทานแก่โรงเรียนชายขอบ

ครู นักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสที่อยุธยา ได้โอกาสรับคอมพิวเตอร์พระราชทานจากในหลวง รัชกาล 9 ที่พระราชทานให้เด็กชนบท ได้มีโอกาสที่เท่าเทียม ผอ.ยืนมองน้ำตาไหล บอกคอมฯ ชุดนี้ เป็นชุดสุดท้ายของโครงการนี้ จะรักษาไว้อย่างดีที่สุด... 

วันที่ 8 พ.ย นายสันต์ อินชูรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) ม.6 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พระราชทานในโครงการกองทุนการศึกษาในพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ประสานงานและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในโครงการฯ

ทั้งนี้ ทันทีที่เจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์มาถึง นักเรียนได้ลงไปช่วยกันขนขึ้นไปยังห้องการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน สีหน้าเต็มไปด้วยความดีใจที่ได้รับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ แต่บางคนที่ยังไม่รู้และมารู้ภายหลังว่า เป็นคอมพิวเตอร์พระราชทานจากในหลวง รัชกาลที่ 9 ก็ถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นตันใจ ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้รับดำเนินการติดตั้งทันที โดยมีผู้อำนวยการ และครูยืนดู โดยที่ผู้อำนวยการถึงกับหลั่งน้ำตาออกมา

นายสันต์ กล่าวว่า คอมพิวเตอร์เหล่านี้ เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระเมตตาต่อเด็กนักเรียนชายขอบและชายแดน หมายถึงโรงเรียนที่อยู่ตามชนบทและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งโรงเรียนวัดจุฬามณีฯ นับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่งที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ พระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์ให้จำนวน 18 เครื่องเมื่อปี 2555 และเมื่อปีที่ผ่านมาทางโครงการฯ ได้แจ้งว่าพระองค์ได้พระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ให้อีกจำนวน 15 เครื่อง เพื่อให้ทันสมัยและทดแทนเครื่องที่เก่าและชำรุด

"เพิ่งจะได้รับในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยเด็กๆ นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน พระองค์เป็นยิ่งกว่าพ่อ ซึ่งคอมพิวเตอร์ชุดนี้ นับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ 15 เครื่องสุดท้ายจากโครงการของพระองค์ ทางโรงเรียนจะรักษา และดูแลอย่างดี จะใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนให้มากที่สุด สมดังพระราชดำริของพระองค์ท่าน"

ครู นักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสที่อยุธยา ได้โอกาสรับคอมพิวเตอร์พระราชทานจากในหลวง รัชกาล 9 ที่พระราชทานให้เด็กชนบท ได้มีโอกาสที่เท่าเทียม ผอ.ยืนมองน้ำตาไหล บอกคอมฯชุดนี้ เป็นชุดสุดท้ายของโครงการนี้ จะรักษาไว้อย่างดีที่สุด... 8 พ.ย. 2559 18:23 8 พ.ย. 2559 22:51 ไทยรัฐ