วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ตั้ง 'ดรุณ' นั่งอธิบดีท่าอากาศยาน-'ดร.กบ’ เป็น กก.ธุรกิจประกันภัย

ครม.แต่งตั้ง "ดรุณ แสงฉาย" นั่งอธิบดีกรมท่าอากาศยาน "อำพน" เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ ใน คกก.กำกับ-ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

เมื่อวันนี้ 8 พ.ย.59 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.มีมติแต่งตั้งตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน 2. นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 3. นายกฤชเทพ สิมลี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า แต่งตั้งตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1.นายทศพล ทังสุบุตร รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 2. น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 3. นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 4. นางจันจิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

นอกจากนี้ แต่งตั้ง นายอำพน กิตติอำพน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ ในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.), แต่งตั้งตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) จำนวน 2 คน แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 1.นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2.นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ครม.แต่งตั้ง "ดรุณ แสงฉาย" นั่งอธิบดีกรมท่าอากาศยาน "อำพน" เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ ใน คกก.กำกับ-ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 8 พ.ย. 2559 18:13 8 พ.ย. 2559 18:47 ไทยรัฐ