วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ.สมุทรสาคร จัด เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 12

รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เป็นประธานเปิด "เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12" เพื่อเพิ่มพูนทักษะและกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยปีนี้หัวข้อในการจัดคือ วัสดุศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นที่การสร้างนวัตกรรมต่างๆ...

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 59 นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมี ดร.มาริสา โกเศยะโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีเกียรติและนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองสมุทรสาคร ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 265 คน ได้มาร่วมรับชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์รอบปฐมทัศน์นี้

ดร.มาริสา โกเศยะโยธิน กล่าวว่า สำหรับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 12 จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และเพิ่มพูนทักษะกระบวนการและเทคนิควิธีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติรอบตัว อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกระบวนการคิดและมีความคิดสร้างสรรค์ในทางวิทยาศาสตร์ ในปีนี้ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์แต่ละเรื่องมีหัวข้อในการจัดสร้างคือ วัสดุศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ให้นักเรียนนักศึกษาได้ทดลองฝึกปฏิบัติอีกด้วย สำหรับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 12 จะมีไปจนถึงวันที่ 16 ธ.ค. 59 สถาบันการศึกษาที่สนใจจะพานักเรียนนักศึกษาเข้าชม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ในวันและเวลาราชการ.

รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เป็นประธานเปิด "เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12" เพื่อเพิ่มพูนทักษะและกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยปีนี้หัวข้อในการจัดคือ วัสดุศาสตร์ 8 พ.ย. 2559 17:37 8 พ.ย. 2559 22:35 ไทยรัฐ