วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มีหนาว! ครม.ชงแก้ ก.ม.ทำร้ายร่างกาย เพิ่มโทษหนัก คุก 10 ปี

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวล กฎหมายอาญา เพิ่มโทษหนักจำคุก 10 ปี ฐานทำร้ายร่างกาย ทั้งความผิดลหุโทษ หรือทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.59 ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่…) พ.ศ. …แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค 2 ความผิด เนื่องจากมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2558 ซึ่งแก้ไขอัตราโทษปรับสำหรับความผิดลหุโทษ ในภาค 3 เพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า ขณะที่อัตราโทษปรับสำหรับความผิดในภาค 2 ไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติม จึงเกิดความไม่สอดคล้องกัน ครม.จึงเห็นชอบให้ปรับภาค 2 ให้เหมาะสมกับภาค 3 นอกจากนี้ยังได้พิจารณาในส่วนความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายได้รับอันตรายสาหัส มีบทเฉพาะกำหนดโทษจำคุก แต่ไม่ได้กำหนดโทษปรับเอาไว้ ทำให้ศาลพิจารณาลงโทษจำคุกได้เพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับลักษณะการกระทำผิด หรือผลของการกระทำความผิดที่มีความร้ายแรงแตกต่างกัน ส่งผลให้สภาพบังคับโทษทางอาญาไม่เกิดประสิทธิภาพเต็มที่

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ได้เพิ่มอัตราโทษปรับในภาค 2 ความผิด ในสัดส่วนอัตราโทษจำคุก 1 ปี ต่ออัตราโทษปรับ 20,000 บาท ซึ่งปัจจุบันปรับ 2,000 บาท เพิ่มโทษปรับ สำหรับความผิดฐานทำร้ายร่างกาย เป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายได้รับอันตรายสาหัส ซึ่งปัจจุบันมีโทษจำคุกเท่านั้น เพื่อให้ศาลใช้ดุลพินิจกำหนดโทษให้เหมาะสมกับพฤติการณ์ของการกระทำผิด คือ จำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี ตามมาตรา 297 และปรับตั้งแต่ 10,000-200,000 บาท และมาตรา 298 ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2-10 ปี ปรับตั้งแต่ 40,000-200,000 บาท และแก้ไขเพิ่มเติม ขณะที่มาตรา 99 กำหนดเพิ่มกรณีอายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สิน ใช้ค่าปรับที่ต้องทำภายในกำหนด 5 ปี นับแต่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ซึ่งจากนี้จะส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) พิจารณา ก่อนจะให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ต่อไป.

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวล กฎหมายอาญา เพิ่มโทษหนักจำคุก 10 ปี ฐานทำร้ายร่างกาย ทั้งความผิดลหุโทษ หรือทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส 8 พ.ย. 2559 16:58 8 พ.ย. 2559 17:35 ไทยรัฐ