วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ไฟเขียวตั้ง 'สมพาศ' นั่งรองปลัด สปน. โยก 'จตุพร' คุมกรมมลพิษ

มติ ครม. เห็นชอบแต่งตั้ง "สมพาศ นิลพันธ์" นั่งรองปลัดสำนักนายกฯ โยก "จตุพร บุรุษพัฒน์" เป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ให้ "พงศ์บุณย์ ปองทอง" นั่งรองปลัดฯ ทส.แทน 

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.59 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  2.นายพงศ์บุณย์ ปองทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างและสับเปลี่ยนหมุนเวียน

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ครม.มีมติแต่งตั้ง นายสมบูรณ์ วงศ์กาด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.  และนายปวัตร์ นวะมะรัตน ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ และตำแหน่งที่ว่าง

มติ ครม. เห็นชอบแต่งตั้ง "สมพาศ นิลพันธ์" นั่งรองปลัดสำนักนายกฯ โยก "จตุพร บุรุษพัฒน์" เป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ให้ "พงศ์บุณย์ ปองทอง" นั่งรองปลัดฯ ทส.แทน 8 พ.ย. 2559 16:45 8 พ.ย. 2559 17:42 ไทยรัฐ