วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทพ.36 มอบเครื่องสีข้าวให้ศูนย์การเรียนรู้ ศก. ช่วยลดต้นทุนเกษตรกร

ตามรอยพ่อ!! ฉก.ทพ.36 มอบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กไว้ประจำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ และเปิดบริการสีข้าวให้ฟรี ช่วยเหลือเร่งด่วนตามนโยบายลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ และถวายเป็นพระราชกุศล...

เมื่อวันนี้ 8 พ.ย. 59 ที่ ฉก.ทพ.36 บ.โป่งดอยช้าง ม.13 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พ.อ.ภาส วงศ์สารภี ผบ.ฉก.ทพ.36 ได้มอบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กไว้ให้ประจำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยตามโครงการ "เดินตามรอยเท้าพ่อ" โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่มีรายได้น้อย ตามนโยบายของกองทัพบก ณ ศูนย์การเรียนรู้ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเปิดจุดบริการโรงสีข้าวพอเพียง “เทพสิงห์” ขนาดเล็ก โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ โดยการน้อมนำการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นจุดบริการให้พี่น้องประชาชนนำข้าวเปลือก ข้าวโพด พริก หรือพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ไปโม่ที่โรงสีข้าวพอเพียงได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

พ.อ.ภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีปัญหาเรื่องข้าวราคาตกต่ำ ทางหน่วย ฉก.ทพ.ที่ 36 จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ ตั้งแต่การส่งกำลังพลเข้าไปช่วยเกษตรกรในการเก็บเกี่ยวข้าว จนถึงกระบวนการแปรรูปผลผลิต โดยได้เปิดโรงสีข้าวแบบพอเพียงขนาดเล็กเพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาสี แล้วได้ข้าวสารกลับไปบริโภคในครัวเรือนและนำแกลบ ที่ได้จากการสีข้าวไปไว้เลี้ยงหมู เลี้ยง เป็ด และไก่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการถวายพระราชกุศล

อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยทางหน่วยทหาร ฉก.ทพ. ที่ 36 จะดำเนินการสีข้าวให้ฟรี ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ โดยเฉพาะในขณะนี้ที่สถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระต้นทุนให้แก่เกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาดังกล่าว เพราะหากนำไปสีกับโรงสีขนาดใหญ่ก็จะเสียค่าใช้จ่ายกระสอบละไม่ต่ำกว่า 10 บาท และสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นการช่วยเหลือตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ช่วงที่เกิดปัญหาราคาข้าวตกต่ำ.

ตามรอยพ่อ!! ฉก.ทพ.36 มอบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กไว้ประจำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ และเปิดบริการสีข้าวให้ฟรี ช่วยเหลือเร่งด่วนตามนโยบายลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ และถวายเป็นพระราชกุศล... 8 พ.ย. 2559 16:36 8 พ.ย. 2559 19:44 ไทยรัฐ