วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'สิงห์อาสา' ลุยสร้าง 100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง เสริมความอยู่ดีกินดี

'สิงห์อาสา' ลุยสร้าง 100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง เสริมความอยู่ดีกินดี

  • Share:

บริษัท บุญรอดฯ นำทีม "สิงห์อาสา" น้อมนำหลักปรัชญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดโครงการ “100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง” ร่วมสร้างความอยู่ดีกินดี บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองให้ นร.ทั่วประเทศ สมดังปณิธานของ "ในหลวง ร.9" ...

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 59 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดทำโครงการ “100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง” ตามทฤษฎีเกษตรแนวใหม่ เพื่อร่วมสร้างความอยู่ดีกินดี บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองให้กับนักเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างสรรค์สังคม ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันซึ่งกันและกัน อันจะนำมาซึ่งความรักความสามัคคีของชนในชาติ สมดังพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เคยทรงมีพระราชดำรัส "รู้รักสามัคคี"

นายปิติ ภิรมย์ภักดี ประธานโครงการฯ เปิดเผยว่า การร่วมสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับนักเรียนทั่วประเทศ เป็นการตกผลึกทางความคิดที่ต้องการให้นักเรียนใน 100 โรงเรียนที่ร่วมโครงการ ได้ทำเกษตรตามทฤษฎีเกษตรแนวใหม่ อาทิ การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อนำผลิตผลที่ได้มาเป็นอาหารรับประทาน โดยโครงการจะจัดสรรเงินเป็นงบประมาณให้โรงเรียนละ 30,000 บาท เป็นทุนตั้งต้นในการบริหารจัดการสร้างความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน

นายปิติ ภิรมย์ภักดี ประธานโครงการ "100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง"

โดยการเลี้ยงไก่ ต้องเลี้ยงไก่ให้สามารถออกไข่ให้นักเรียนทุกคน ต้องมีไข่ไก่ทานคนละ 1 ฟอง/วัน แต่ละมื้ออาหารต้องมีผักและเนื้อสัตว์ และนอกจากเลี้ยงตัวเองได้แล้ว ยังต้องมีเหลือพอที่จะจำหน่ายให้กับนักเรียน ซื้อกลับบ้านได้ในราถาถูก รวมทั้งมีเพียงพอที่จะนำไปจำหน่ายในตลาดเพื่อสร้างรายได้และสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ แนวความคิดของโครงการ 100 โรงเรียนเกษตรพอเพียงนี้ เคยมีการทดลองที่ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้านสิงห์อาสาจังหวัดเชียงราย โดยครูพรรณพิมล ปันคำ และครูผ่าน ปันคำ ทั้งยังได้มีการทดลองเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านสันโค้ง ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยในการทดลองกำหนดให้นำเงินจำนวน 30,000 บาท ไปซื้อแม่ไก่ไข่จำนวน 100 ตัว จะออกไข่ 80 ฟองต่อวัน ซื้อเมล็ดผักสวนครัว อาทิ ผักบุ้ง ผักคะน้า แตงกวา มาปลูก โดยผักแต่ละชนิดให้ผลผลิตชนิดละประมาณ 10-15 กิโลกรัม และยังให้มีการเพาะเห็ดนางฟ้าจำนวน 500 ก้อน ที่สามารถให้ผลผลิตก้อนละ 60 กิโลกรัมต่อเดือน รวมทั้งการเลี้ยงปลาดุกอีกจำนวน 800 ตัว

ภายหลัง การเลี้ยงไก่ เด็กๆ จะมีไข่ทานตั้งแต่วันแรกและภายใน 2 สัปดาห์จะมีผลผลิตอื่นๆ เช่น เห็ด ผัก ส่วนปลาดุกสามารถนำไปขายที่ในตลาดได้ราคากิโลกรัมละ 60 บาท เมื่อปลาดุกมีอายุ 3 เดือน โดยได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ว่างในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังสามารถทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และยังสามารถพึ่งพาตัวเองต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต นอกจากจะเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนแล้ว ยังมีผลผลิตเหลือเพียงพอที่จะให้ผู้ปกครอง ได้ซื้อกลับบ้านในราคาถูกอีกด้วย

ไก่ไข่ที่ถูกเลี้ยงดูด้วยมือของนักเรียนในโรงเรียน

ปัจจุบันสิงห์อาสาและเครือข่ายนักศึกษาในพื้นที่ภาคกลาง ได้ร่วมกับศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน (สิงห์อาสา-สิงห์บุรี) ดำเนินโครงการ "100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง" ที่โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวถือได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ และจะมีการขยายต่อไปอีก 100 โรงเรียนทั่วประเทศไทย

นายปิติ ยังเปิดเผยด้วยว่า เมื่อมีการเปิดโครงการนี้แล้วและนำแนวคิดนี้ลงสร้างเป็นแปลงเกษตรจริง จะใช้เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ระดับมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ทั่วประเทศ เป็นทีมงานลงพื้นที่ในแต่ละโรงเรียนที่ร่วมโครงการ เพื่อก่อสร้างโรงเลี้ยงไก่ไข่ ทำแปลงเกษตร สร้างโรงเพาะเห็ดและทำบ่อเลี้ยงปลาดุก ในเบื้องต้นบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด วางเป้าหมายสร้างโรงเรียนเกษตรพอเพียงครั้งแรกจำนวน 100 โรงเรียนในปีนี้ เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนเกษตรพอเพียงทั่วประเทศ มีความอยู่ดีกินดี เป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงต้องการเห็นประชาชนมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง โครงการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยดูแลเรื่องอาหารกลางวันของนักเรียน แต่ที่สำคัญยังได้สร้างประสบการณ์มากมายนอกตำราเรียนให้กับเด็กๆ ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ และรู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียงอีกด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้