วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลู่วิ่งรองอธิบดี

โดย ซี.12

ปรากฏการณ์พิสดารที่กระทรวงมหาดไทยมีมาอีกแล้วเมื่อได้ทราบว่ากระบวนการคัดเลือกรองอธิบดีกรมต่างๆที่ว่างอยู่ในเบื้องต้นมีจำนวนผู้เข้ารอบแบบแปลกๆพิกล

คือบางกรมที่มีตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่งก็มีผู้ผ่านหลักเกณฑ์ไปเข้าสอบสัมภาษณ์ในรอบสุดท้ายไม่มากมายอะไรเพียง 1 คนเท่านั้นเอง

มาดูประกาศของ นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เป็นประธานคัดเลือกก็แล้วกัน มีการประกาศว่า ตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าง 1 ตำแหน่ง มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 1 คน คือ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการปกครอง ว่าง 1 ตำแหน่ง มีผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก 1 คน คือ นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าง 1 ตำแหน่ง มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 1 คน คือ นายธนา ยันตรโกวิท ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าง 2 ตำแหน่ง มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 2 คนพอดิบพอดี คือ นางสมจิต ปิยะศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กับ นางอัธยา เทพมงคล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง คนของกรมนี้เองทั้งคู่

ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมที่ดิน นี่ค่อยเป็นไปตามธรรมชาติหน่อยคือ ว่าง 1 ตำแหน่ง มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 5 คน คือ 1.นายชูศักดิ์ ศรีอนุชิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2.นายณรงค์ สืบตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน 3.นายบุญช่วย ผูกสี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 4.นายมลศักดิ์ จงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด 5.นายวิรัตน์ สายลิ่ม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี เป็นคนในทั้งหมด

เช่นเดียวกับ กรมการพัฒนาชุมชน ว่าง 1 ตำแหน่ง มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกถึง 7 คน เป็นผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน 5 คน คือ 1.นายกิจจา กาญจนวีระ 2.นางปรานี รัตนประยูร 3.นางวิไลวรรณ ไกรโสดา 4.นายสินชัย ถนอมสิน 5.นายอาจณรงค์ สัตยพานิช อีก 2 คนเป็น ผอ.สำนัก/สถาบัน คือ 6.นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน 7.นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

2 กรมหลังนี้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของการแข่งขันใครเก่งกว่ามีความสามารถมากกว่าหรืออาวุโสสูงกว่าประกอบกันแล้วก็ได้ตำแหน่งไป

แต่ 3 กรมแรก กับผู้ช่วยปลัดกระทรวงนั้นมันพิลึกอยู่นา

ไม่รู้ว่ามีผู้สมัครหลายคนแล้วหลุดไปตามกฎเกณฑ์คือ ขาดคุณสมบัติหรือว่ามีสมัครเพียงคนเดียวซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังนั้นน่าสงสัยว่าคนอื่นๆในกรมในกระทรวงไม่คิดจะแสวงหาความก้าวหน้ากันบ้างหรือไง พวก ผอ.สำนักอื่นๆและหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอาวุโสไม่อยากเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงหรอกหรือ

แล้วแต่ละคนที่เหลือในกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง ช่างมักน้อยกันเสียจริงโอกาสเปิดแล้วก็ไม่กล้าลงสนามเพราะไม่อยากเป็นไม้ประดับกระมัง

ตราบใดที่ยังคลุมเครือเป็นหวยล็อกอยู่แบบนี้มันก็ไม่มีอะไรดีสำหรับกรมและกระทรวงต่อให้รีบรวดรัดสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วประกาศผลเลยก็เถอะ

เพราะถ้าเป็นหน่วยงานอื่นหรือภาคเอกชนป่านนี้เขาขยายเวลาหรือเปิดรับสมัครใหม่ให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมไปแล้ว.

“ซี.12”

8 พ.ย. 2559 10:09 8 พ.ย. 2559 10:09 ไทยรัฐ