วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“สวนของพ่อ” นิทรรศการรวบรวมต้นไม้ในรัชกาลที่ 9

“สวนของพ่อ” นิทรรศการรวบรวมต้นไม้ในรัชกาลที่ 9

  • Share:

ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริอันเกี่ยวกับป่าไม้ ซึ่งล้วนเป็นคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยทรงวางแผนในการพัฒนา ทรงเสนอแนะผู้ดำเนินการ รวมถึงร่วมดำเนินการด้วยพระองค์เอง ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ จึงร่วมกับ สวนนงนุชพัทยา กรมป่าไม้ และ สวนเฟิร์นตะนาวะสี จัดนิทรรศการ “สวนของพ่อ” เพื่อน้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัย และเพื่อให้ประชาชนไทยได้ซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในงาน “The Garden 2016” ระหว่างวันที่ 10-20 พ.ย. ณ เซ็นเตอร์ คอร์ท ชั้น 1 ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์

ภายในงานได้รวบรวมต้นไม้ที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริ รวมถึงต้นไม้ทรงปลูก และต้นไม้พระราชทานนามกว่า 30 สายพันธุ์มาให้ชื่นชม อาทิ ต้นศรีตรัง (ต้นไม้ทรงปลูกภายในโรงพยาบาลศิริราช บริเวณสวนของลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ด้านหน้าอาคารศาลาศิริราช 100 ปี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2554 โดยสวนแห่งนี้จะอยู่ติดกับอาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเคยเป็นอาคารที่ประทับครั้งที่พระองค์เสด็จ เข้ารับการรักษาพระอาการประชวรที่โรงพยาบาลศิริราช), ต้นยูงทอง (พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ มาทรงปลูกไว้ที่หน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 5 ต้น เมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 พร้อมกับพระราชทานให้เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะออก ดอกสีเหลืองและแดงในช่วงหน้าร้อน มีสีสอดคล้องกับสีประจำมหาวิทยาลัยคือสีเหลือง-แดง นอกจากนี้ ยูงทองยังเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 36 ประพันธ์ทำนองโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระองค์ได้พระราชทานเพลงนี้ ให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ต้นนนทรี (ต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ พระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นนนทรี จำนวน 9 ต้น บริเวณหน้าอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณร่วมทรงดนตรีที่หอประชุมฯ เป็นครั้งแรกอีกด้วย), ต้นกัลปพฤกษ์ (เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ทรงปลูกพระราชทานเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินประกอบ พิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2510 ออกดอกเป็นช่อช่วงปลายฤดูหนาวย่างเข้าฤดูร้อน ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเรียกว่า ดอกกาลพฤกษ์ ด้วยเหตุที่ว่า ดอกกาลพฤกษ์บานคราใดก็ถึงเวลาของการสอบไล่ ปิดภาคปลายและจบการศึกษา กาลพฤกษ์จึงเปรียบเสมือนต้นไม้แห่งกาลเวลาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ฯลฯ

ต้นยูงทอง
ต้นศรีตรัง

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแจกกล้าไม้มงคลอย่าง ต้นพุดซ้อน, ต้นกฤษณา, ต้นเทียนทอง และต้นราชพฤกษ์ เป็นต้น เพื่อสืบสานพระราช ปณิธานของพระองค์ท่าน รวมจำนวน 2,000 ต้น ตลอดระยะเวลาจัดงาน.

ต้นกัลปพฤกษ์
ต้นนนทรี

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้