วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Just offer your hand to him.

Can I offer you something to drink? นี่คือประโยคที่คนมักจะใช้ถามกันว่า จะดื่มอะไรดีครับ? ผู้พูดอยากจะนำเครื่องดื่มมาให้ หรืออยากจะซื้อเครื่องดื่มให้

ถ้าใช้ offer+somebody+ something สามารถใช้โดยไม่ต้องมี to ครับ แต่ถ้าใช้ offer+something+to+ somebody

ศาลถามพยานว่าจำเลยทำอะไรต่อ พยานตอบว่า John offered me a cigarette. ศาลเอียงหูแสดงภาษากายว่าฟังไม่ถนัด พยานจึงพูดอีกครั้งว่า John offered a cigarette to me. จอห์นยื่นบุหรี่ให้ผมมวนหนึ่ง

คนทั่วไปชอบพูด...✘...offer somebody to do something ซึ่งผิดนะครับ ที่ถูกต้องจะต้องพูดว่า...✔...offer to do something เช่นบอกว่า The director has offered to help. ท่านผู้อำนวยการเสนอว่าจะช่วย

ให้โอกาส ให้บริการ ให้การสนับสนุน ให้คำแนะนำ ฯลฯ ในภาษาอังกฤษไม่ค่อยใช้ give แต่จะใช้ offer แทน เช่น offer advice, offer help, offer support, offer an opportunity, offer a chance, offer a possibility ฯลฯ ไปกราบพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวัง ผู้อ่านจะพบ A number of groups offer their services free of charge. มีกลุ่มคนจำนวนมาก (เป็นจิตอาสา) เสนอการบริการต่างๆ โดยไม่คิดเงิน

ผมถามว่า เมื่อเจอรัฐมนตรีอะลุ้มกลุ้มกลุ้มผมจะต้องทำอย่างไรบ้าง? ท่านอธิบดีแนะนำว่า Just offer your hand to him. คำว่าเสนอมือให้ท่าน ก็คือ ยื่นมือไปให้ท่านจับ นั่นเอง.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

8 พ.ย. 2559 09:56 8 พ.ย. 2559 09:56 ไทยรัฐ