วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บทชี้วัดมาตรฐาน

โดย สหบาท

วันก่อนสะท้อนภาพ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.

กำลังถูกจับตาจากข้าราชการหลายหน่วย โดยเฉพาะตำรวจ รวมถึงประชาชนทั่วไปว่าจะมีความโปร่งใสแค่ไหน หลังโดนข้อครหา ว่าจ้างสภาทนายความฟ้องคดี น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย สร้างความเสียหายต่อการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

เมื่อเป็นองค์กรหลักในการปราบปรามการทุจริตของประเทศกลับต้องมาถูกกล่าวหาเสียเอง

วันนี้ขออนุญาตขยายความตามข้อร้องเรียนต่อ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อันสืบเนื่องมาจาก อดีตผู้บริหารสภาทนายความ เคยออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่า จัดหาทนายความว่าความให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เช่น คดีทุจริตจัดซื้อรถดับเพลิง คดีหวยบนดิน คดีกล้ายาง

สอดคล้องกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.บางคนที่ระบุว่า มอบหมายให้สภาทนายความฟ้องร้องคดีความผิดเกี่ยวกับนักการเมืองคนหนึ่ง

ทั้งที่ทราบดีว่า สภาทนายความไม่มีอำนาจรับคดี เพราะขัดต่อ พ.ร.บ.ทนายความ

หากคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีอำนาจออกระเบียบการว่าจ้างสภาทนายความดำเนินคดีต่างๆ ด้วยเงินจำนวนสูงหลายล้านบาทในแต่ละคดี ย่อมจะมีผลทำให้เกิดความเสียหายต่อการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งเป็น เงินภาษีของประชาชน

แม้คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะมีอำนาจออกระเบียบได้ แต่ก็ต้องเป็นกรณีจำเป็น และมีเหตุอันสมควร หากไม่มีความจำเป็น ไม่มีเหตุอันสมควร การออกระเบียบนั้นก็ไม่ชอบ ย่อมเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ไม่ต่างจากครั้งหนึ่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ออกระเบียบ “ขึ้นเงินเดือนตัวเอง” เมื่อหลายปีก่อน กระทั่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาตัดสินลงโทษตามความผิดทุจริตต่อหน้าที่มาแล้ว

กรณีนี้จึงเป็นอีกตัวอย่างที่วัดมาตรฐานการพิจารณาพฤติกรรมถูกร้องเรียนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ขึ้นอยู่กับ มติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ต้องกล้าตัดสินใจใช้ดุลพินิจให้เกิดความยุติธรรม ยึดหลักความถูกต้อง

กำจัดพวกเหลือบไรหากินทุจริตงบประมาณแผ่นดิน.

สหบาท

8 พ.ย. 2559 09:42 8 พ.ย. 2559 09:42 ไทยรัฐ