วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใจแน่วแน่

ประชาชนที่มาต่อคิวในท้องสนามหลวง แม้แถวจะยาว หนำซ้ำ ยังเจอฝนเทกระหน่ำลงมาแบบไม่ทันตั้งตัว ซึ่งคนไม่มีร่มก็ต้องหาสิ่งของใกล้มือมาใช้กันเปียก แต่ก็ไม่มีใครล้มเลิกความตั้งใจที่จะได้เข้าไปถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง.

ประชาชนที่มาต่อคิวในท้องสนามหลวง แม้แถวจะยาว หนำซ้ำ ยังเจอฝนเทกระหน่ำลงมาแบบไม่ทันตั้งตัว ซึ่งคนไม่มีร่มก็ต้องหาสิ่งของใกล้มือมาใช้กันเปียก แต่ก็ไม่มีใครล้มเลิกความตั้งใจที่จะได้เข้าไปถวายสักการะพระบรมศพ 8 พ.ย. 2559 07:33 8 พ.ย. 2559 07:34 ไทยรัฐ